Ny stadspark, levande centrum och säkra cykelvägar

Skiss Stadsparken KristinehamnUnder våren 2012 startade ett gemensamt
projekt med centrumorganisationen
Omtänksamma
Kristinehamn. Tanken var att utveckla
ett mer levande och trevligt
centrum. Bland annat genom en
ny stadspark, ökad tillgänglighet
för cyklister, samt renovering av
torgen. Planen är att ansöka om
Årets stadskärna 2019 (svenska
stadskärnors kvalitetsmärkning
 Quality Mark).

Kalle AlexanderssonAtt tala om den nya stadsparken är kanske
lite vilseledande. Någon gammal stadspark
finns nämligen inte. I Kristinehamn
har man Järnvägsparken – lite finare med
tuktade träd och blomrabatter, men det är
ingen stadspark.
– En stadspark ska erbjuda stora ytor för
fria aktiviteter – ett stadens ”vardagsrum”
där människor samlas, säger kommunens
planeringschef Kalle Alexandersson.

Området som nu ska utvecklas till
stadspark ligger på Svinvallen, som fram
till mitten av 1900-talet var en del av stadens
inre hamn. Här finns sedan tidigare
skatepark och en museal lanthandel med
café. 2012 revs det gamla badhuset från
60-talet. Och nu är det alltså dags att utveckla
en stadspark med mötesplatser, aktiviteter,
promenadstråk, kulturupplevelser
och rekreation. Kort sagt – en park för
alla, i alla åldrar.
– Många har fått säga vad de tycker genom
en omfattande medborgardialog kring
parkens utformning, säger Kalle Alexandersson.
Vad som sticker ut bland de hundratals
idéer som kommit in är en gång- och cykelbro
som förbinder parken med stadens centrala
delar, större skatepark, stora gröna ytor
för exempelvis picknick, och gärna någon
scen för uppträdanden.
Under 2019 hoppas Kalle Alexandersson
att Kristinehamns stadspark ska stå
klar och välkomna såväl Kristinehamnsbor
som turister.