Skåla i kranvatten för miljön

Kranvatten är både bättre för miljön
och billigare än köpevatten. Nu
uppmanar VA SYD Lundaföretagen
att Kranmärka sig.
– Sverige har förmånen att ha
rent och färskt vatten som levereras
direkt till kranen. Enklare kan
det inte bli, säger Malin Nydesjö,
VA SYD.

Kranmärkningen är en nationell
hållbarhetsmärkning som ges
till företag som håller arbetsplatsen,
möten och konferenser fria
från flaskvatten. Ur hållbarhetssynpunkt
spar det in både på transporter
och skräp.
– Med Kranmärkningen vill vi inspirera
organisationer till att ta ett
enkelt hållbarhetssteg. Vatten är lokalproducerat
och det är en kvalitetsstämpel
att vi kan dricka vårt kranvatten
i Sverige, säger Malin Nydesjö.
Många köper in flaskvatten av ren
vana. Tack vare Kranmärkningen har
alltfler restauranger börjat kolsyra
sitt kranvatten i stället för att köpa in
och företag ser märkningen som ett
sätt att visa sina kunder att de bryr
sig om miljön.
– Många Kranmärker enskilda
evenemang eller konferenser med
deltagare utanför företaget. Då sprider
det sig, säger Malin Nydesjö.

När företaget ansöker om Kranmärkning
kommer ett paket med tips och
råd och med en Kranmärkt-logga som
man kan använda i sin verksamhet.
– En liter kranvatten är 300 gånger
bättre för miljön än motsvarande
mängd flaskvatten och minst 250
gånger billigare. Behövs det fler argument?
säger Malin Nydesjö.