Lund har höga krav på kulturen

Lundaborna är tillsammans med
stockholmarna de mest kulturaktiva
i hela Sverige. Här lånar man och
läser en stor mängd böcker och tar i
hög grad del av kulturutbudet i form
av teater, musik och utställningar.
– Det märks också att Lundaborna
är en mogen publik som förmår att
formulera önskemål om kulturen
och det sporrar till att hålla en hög
kvalitetsnivå, säger Annika Eklund,
kulturchef i Lunds kommun.

Avståndet till det globala utbudet
av kultur i städer som bland andra
Köpenhamn, Berlin, Paris,
London och New York har minskat i och
med tillgången till billiga resor och bättre
infrastruktur. Det kan vara den främsta
förklaringen till att Lundaborna ställer
högre krav och uppskattar kvalitet i
kulturutbudet.
Självklart har det också stor betydelse
att Lund har en av de högsta utbildningsnivåerna
i landet – över hälften har
en högskoleutbildning – och att många
själva är aktiva bland annat i körsång.
– Vi har en hög lägstanivå i all kulturutövning
som erbjuds och det är vi
enormt stolta över. Det ger oss också en
signal om vad vi ska utveckla vidare för
att ge fler möjlighet att ta del av kulturutbudet,
säger Annika Eklund.
Vi ses i Lunds konsthall som just nu
har en utställning av den kinesiske
konstnären Qiu Zhijie, ”Resor utan ankomst”.
Eftermiddagssolen lyser in genom
takfönstren och besökarna går
långsamt genom utställningsrummen.

Lunds konsthall är en av de kulturarenor
som slog besöksrekord under förra
året med anledning av den uppskattade
fotoutställningen ”We have a dream”
och sommarens utställning i samarbete
med Lunds universitets 350-årsjubileum,
”Dit vindarna bär”.
Inträdet till konsthallen är gratis, vilket
är en viktig del i strategin för att göra
kulturen tillgänglig för fler.
Många har med sig kulturintresset
hemifrån, medan andra Lundabor är
mer kulturovana. Trots publikrekordet,
vill nu Annika Eklund satsa mer krut på
att sänka trösklarna till kulturen ytterligare
och skapa fler plattformar som når
ännu fler.
– Redan nu har vi VinterLund och
SommarLund med aktiviteter på gator
och torg. Vi vill bredda baskulturen ännu
mer och ge framför allt barn och ungdomar
möjlighet att tidigt komma i kontakt
med olika kulturuttryck, säger hon.

Den offentliga konsten i stadsrummet
blir ett sätt att göra kulturen mer tillgänglig.
Att planera för kultur när man
bygger nytt är en självklarhet.
– Vi lever i ett upplevelseparadigm
som är utmanande. Man förväntar sig
att kunna konsumera kultur i ett sammanhang
där man kanske kan ta ett glas
vin och att omgivningen ska vara estetiskt
trevlig. Det behöver vi utveckla vidare
för att leverera, och vi har planerade
projekt kring våra lokaler och verksamheter
för att möta detta behov, säger
Annika Eklund.

Åren fram till 2040 förväntas Lund att
växa med ytterligare 40 000 människor,
en del av dem kommer att vara människor
som flyttar hit på grund av sitt arbete
i den nya stadsdelen Brunnshög.
– Då hamnar vi i en global kontext som
kommer att ställa helt andra krav på kulturutbudet,
men också berika den. Det blir
attraktivt och kommer att bidra med en
intressant dynamik, säger Annika Eklund.

Text: Cecilie Östby • Foto: Emmalisa Pauly