SIGTUNAHEM BYGGER NYTT- SATSAR OFFENSIVT

SigtunaHemSigtunaHem, är ett kreativt och modernt bostadsföretag som äger
och förvaltar 4 600 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun.
Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer
med hög servicegrad. Vår vision sammanfattas med orden
– Sveriges mest nöjda hyresgäster. Till våra 9 000 hyresgästers
tjänst står ett 80-tal kompetenta och engagerade medarbetare. Vi
bygger nya bostäder i attraktiva lägen. Vi bygger för såväl gammal
som ung. Vi bygger om med stor valfrihet, för att möta olika hyresgästers
förväntningar. Vi levererar värdegrundsbaserad service
– och boende med omtanke.
Boende med omtanke!

– Under 2017 kommer vi att starta Kulturtorget
i Märsta centrum, där vi kommer att bygga 53
lägenheter. Vi kommer också att börja bygga
vårt första kvarter i Sigtuna stadsängar, med
SigtunaHem72 lägenheter, lokaler och parkeringsgarage.
Dessutom pågår detaljplanearbete för Nya
Sätuna torg – ett omfattande projekt där vi i en
första etapp planerar att bygga 250 lägenheter
och 2 000 kvadratmeter kommersiella lokaler
med perfekt läge vid stationen i Märsta, säger
SigtunaHems projektchef Peter Sohlberg.
– Vi stamrenoverar också 250 lägenheter i vårt bestånd under 2017,
enligt vår egen valfrihetsmodell MINI-MIDI-MAXI där hyresgästerna
själva får välja vilken nivå de vill ha på renoveringen

Vad krävs för att SigtunaHem ska kunna bygga och bygga om
enligt plan?
– Vi behöver samarbeta med de bästa leverantörerna, byggentreprenörerna
och arkitekterna – företag som tänker långsiktigt och ser
vilken god investering det är att satsa i en expansiv kommun som
dessutom har ett fantastiskt bra strategiskt läge med närhet till såväl
Stockholm som Uppsala och direkt tillgång till vår största internationella
flygplats.
– Vi behöver också hitta kreativa lösningar, inte minst när det gäller
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Våra närmast förestående
byggprojekt är exempel på just sådana projekt. Vi satsar offensivt och
vill förverkliga fler sådana projekt i framtiden, och ser en stor potential
för tillväxt och utveckling i Sigtuna kommunen.
Intresserad av att samarbeta med oss?
Hör av dig till mig Peter Sohlberg, peter.sohlberg@sigtunahem.se.