Vi bygger inte bara hus – VI BYGGER STAD

Morfar Reinhold Gustafsson skapade
från mitten av 1950-talet en
av de största byggkoncernerna i
Sverige.
Att vara byggmästarens barnbarn
har ändå inte inneburit någon
särskild press på Anders
Kruhsberg.
– För mig var Reinhold alltid
bara morfar, säger han.

I början av 1990-talet hade Reinhold
Gustafssons verksamhet vuxit till en av
de största byggkoncernerna i Sverige.
När fastighetsbubblan sprack förlorade
koncernen allt – utom några vilande markanvisningar
i Stockholm som blev grundplåten
till det som idag är RG Förvaltning.
Anders Kruhsberg som idag är vd för familjeföretaget
var tio år då och minns ingenting
av den tiden.
– Inte förrän jag själv bestämde mig för
att bli byggnadsingenjör förstod jag vad
morfar hade byggt upp, säger han.
Reinhold Gustafsson sa alltid med glimten
i ögat att det alltid följde en cykel vid
generationsskiften i ett familjeägt företag:
Första generationen förvärva – andra generationen
ärva – tredje generationen fördärva.
Även om denna förutsägelse sades i
skämtsam ton, har Anders Kruhsberg för
avsikt att bevisa den fel genom kloka och
långsiktiga projekt.
– När projektet är färdigbyggt sätter vi
upp en plakett på fastigheten med vårt
namn och övriga inblandade aktörer.
Tanken är att plaketten blir vår egen kvalitetsstämpel
och att vi stolt kan stå för byggnaden
under hela dess livslängd. Därför
väljer vi endast projekt vi själva tycker är
roliga och satsar allt på det, säger han.

Anders Kruhsberg har sett hur staden
Eskilstuna under de senaste åren utvecklats
i en allt snabbare takt – både med tanke på
att internationella företag väljer att etablera
sig här, högskolans tillväxt och satsningarna
på tågtrafiken.
– Vårt projekt Notskriften i Västra
Munktellstaden är en dröm. Unika radhusliknande
lägenheter precis intill Eskilstunaån
med fasader i tegel som knyter an
till det gamla industriområdet gör det extra
spännande, säger Anders Kruhsberg.
I etapp 2 i Västra Munktellstaden valde
RG att hålla ett parallellt skissuppdrag
mellan tre olika arkitektkontor. För att få in
nya inspel i detta projekt, kallat Nyvaket,
ändrade man förutsättningarna lite och
bjöd in två gymnasieklasser till juryn.
– Förutom att vi fick ett nytänkande in i
projektet, resulterade vårt samarbete också
i att några elever uttryckte att de vill utbilda
sig till arkitekter, säger Anders
Kruhsberg.
Anders Kruhsberg är född och uppvuxen
i Näshulta på landet utanför Eskilstuna
och är väl förtrogen med mekanismerna
som skapar mervärden och social samhörighet
på landsbygden, samma mekanismer
finns även i staden.

Sedan två år tillbaka är Anders och hans
familj vänner med familjen Dahan som
flytt från Damaskus. Pappan i familjen är
utbildad arkitekt och ägde själv ett större
byggbolag i Syrien.
– Vi började vår bekantskap som språkvänner
och är numer vänner, men drömmen
är att vi kan starta ett nytt byggbolag
tillsammans med huvudfokus kring integrationsfrågor
Ett viktigt delmål för RG Förvaltning är
byggprojektet i Årby, där man vill bygga
radhus.
– Tanken är få in en ny typ av boendeform
i området och därmed skapa möjligheter
till bondekarriär men ändå kunna bo
kvar i ett område som man gillar, säger
Anders Kruhsberg.
Anders älskar sin stad och är stolt över
att få vara med att utveckla den in i framtiden.
– Jag tror på Eskilstuna. Tillsammans
bygger vi inte bara spännande projekt, utan
vi bygger en stad, säger Anders
Kruhsberg.