Attraktiv innerstad Nygatan nästa!

Marie FredinPrecis som redan ombyggda Bokhållaregatan, St Larsgatan
och Ågatan och nu påbörjade Repslagaregatan, ska även
Nygatan få ett välbehövligt ansiktslyft och därigenom bli en
naturlig och attraktiv del av city.

Trots att det egentligen
är en central gata mitt
i stan med en mängd
småbutiker uppfattas
den som en bakgata
som man lätt missar, säger
Marie Fredin, landskapsarkitekt
på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
och ansvarig för ombyggnationerna
av Nygatan och
Hospitalstorget. Projektet är
en del
av det långsiktiga arbetet med att
bygga om och höja kvaliteten på delar
av innerstaden. Ett arbete som
påbörjades 2006 och som nu alltså
har sitt fokus på Nygatan, med sin
sträckning från Klostergatan till
Apotekaregatan.
– Just Hospitalstorget, som har
alla förutsättningar att vara en
trivsam torgmiljö, används idag
som parkeringsplats. Som en del i
uppfräschningen av hela Nygatans
sträckning är det något vi vill ändra
på, säger Marie Fredin.

Just nu pågår arbetet med att
ta fram förslag på vilka förändringar
som ska göras, varefter
detaljprojek tering kan påbörjas.
Själva ombyggnaden startar om
ett år. Målet är att Nygatan genom
tänkta åtgärder ska bli en självklar
del av city som därmed breddas söderut.
– Vi vill skapa en så kallad gångfartsgata,
ta bort gatsten och parkeringsytor
och istället möblera upp
med cykelställ, bänkar och dylikt.
Det handlar om att skapa en trivsam
och trygg stadsmiljö där det

känns lika naturligt att strosa och
stanna upp som på Tanneforsgatan.

Flera närliggande gator är redan
ombyggda. Det gör att Nygatan har
kommit än mer i skymundan. En
ombyggnad innebär därför med
stor sannolikhet ett jättelyft för den
stora mängd småbutiker som huserar
utefter gatan, siar Marie Fredin.
– Allt det här handlar ju om att vi
vill höja kvaliteten på innerstaden
och därmed få en ännu mer livfull
och attraktiv stadskärna med större
mångfald och fl er trivsamma utemiljöer.
Det är ett fantastiskt roligt
jobb som dessutom är väldigt uppskattat
bland Linköpingsborna.