RW Capital bygger ATTRAKTIVA RADHUS OCH LÄGENHETER I TYRESÖ STRAND

RW CapitalMarcus Hamberg
– Tyresö är en attraktiv kommun med många kvaliteter, inte minst
vad gäller kommunikationer och friluftsliv, säger RW Capitals grundare
och vd Marcus Hamberg. Nu ska företaget bygga bostäder i Tyresö.

RW Capital är ett fastighetsbolag som
köper in, renoverar och säljer bostadsfastigheter.
Men i Tyresö är det nu fråga
om nyproduktion, en stor investering
med beräknad byggstart under första
kvartalet nästa år.
– I Tyresö Strand kommer vi att uppföra
12 radhus och 40 lägenheter, säger
Marcus Hamberg. Det blir moderna och
yteffektiva bostäder, strategiskt belägna
med närhet till centrum och goda kommunikationer.
Vi räknar med att försäljningen
börjar under våren 2016 med
inflyttning under första kvartalet 2017.
Tidigare har RW Capital varit mest
verksamt i Skåne, huvudsakligen i Ystad
och Malmö, men nu finns projekt värda
ett antal hundra miljoner kronor också i
Stockholmstrakten. Förutom i Tyresö
även i Örby, Orminge och Åkersberga.
I Örby är det fråga om ett förtätningsprojekt
om 25 små lägenheter i ett populärt
område. Inflyttning sker i december
2015. Projektet i Orminge omfattar 55
lägenheter fördelat på 4 100 kvadratmeter
med planerad produktionsstart i augusti
2015 och inflyttning cirka ett år därefter.
– Projektet i Orminge kommer att ytterligare
höja attraktionskraften för ett
redan populärt område, säger Marcus
Hamberg. Med tanke på att det inte har
byggts något nytt där sedan 70-talet ser
vi en stor efterfrågan. Vi förväntar oss
dessutom att en hel del av köparna redan
är boende i Orminge. Försäljning
påbörjas i början av juni månad.
Han månar om kvaliteten i byggprojekten.
Företaget har mestadels köpt upp
och renoverat fastigheter med eftersatt
underhåll, något som han beskriver som
ett sätt att bidra till ett bättre samhälle.
– Vi gör att fler bostäder blir tillgängliga,
ofta i områden där det råder stor
brist. Det vi kallar fastighetsförädling är
en komplex process som vi har lång erfarenhet
av.
Marcus Hamberg framhåller vikten
av planering vid fastighetsrenoveringar.
Exempelvis bör man alltid undvika genomgripande
ingrepp i byggnadens
stomme, inte bara för att det avsevärt
kan öka kostnaderna, utan också för att
det negativt påverkar byggnadens utseende
genom stilbrott.
– Man måste sätta sig in i hur äldre
byggnader är konstruerade. Tekniken
skiljer sig mycket åt mellan olika epoker,
och det ska man ta hänsyn till vid
renoveringar. Så långt det är möjligt ska
man bevara äldre byggnaders karaktär.