Roslagens Sparbank- en riktig bank nära dig

Roslagens Sparbank– ROSLAGENS SPARBANK
är inte som andra
banker. Den är unik på fl era
sätt. Vi fi nns till exempel bara
i – och för – Norrtälje kommun,
säger vd Charlotte
Lindberg.

När andra banker centraliserar,
lägger ner sina kontor och
tar bort sin kontanthantering,
gör Roslagens Sparbank tvärtom, satsar
ännu mer på att fortsatt vara den
ledande lokala banken, nära sina kunder.
Som komplement till huvudkontoret
vid Danskes gränd och de tre
lokalkontoren i Rimbo, Älmsta och
Hallstavik, öppnades därför så sent
som för ett år sedan en ny mötesplats
på Norrteljeportens Handelsområde
vid södra infarten till Norrtälje.
Roslagens Sparbank– Vi är en utpräglat lokal bank med
stark lokal förankring och kännedom,
alltid nära våra kunder. Det innebär
att alla beslut fattas lokalt här i Roslagen
och att du som kund därför kan få
snabba besked, individuella lösningar
och alltid mötas av ett personligt engagemang,
säger Charlotte Lindberg.

Roslagens Sparbank har en bred
kompetens inom allt som hör till en
modern banks service- och tjänsteutbud,
både för privatpersoner och för
det lokala näringslivet. Ringer du
som kund hit kommer du alltid direkt
till lokala medarbetare, inte till en
anonym telefonväxel. Å andra sidan
har Roslagens Sparbank ett nära samarbete
med Swedbank, vilket bland
annat innebär en rikstäckande service,
till exempel när det gäller uttagsautomater.
– Vi är övertygade om att många,
inför stora ekonomiska och finansiella
beslut vill tala med en levande människa
som man lärt känna och har förtroende
för. Vi har givetvis även digitala
och mobila banktjänster, precis
som alla andra, men är samtidigt ytterst
angelägna om det personliga mötet
och inte minst varje kunds specifika
behov. Det är alltså kundens behov,
drömmar och önskemål som styr vårt
arbete, säger Charlotte Lindberg.
Därför är det också självklart för
Roslagens Sparbank att ha kvar kontanter
som betalmedel, både för insättning
och för uttag. Charlotte Lindberg
pekar på det faktum att man som
fristående sparbank har den stora fördelen
att fatta sina egna beslut. Det
gäller till exempel möjligheten att
serva de kunder som fortfarande har
stort behov av kontanter.
– Det gäller många äldre, men också
småföretag och ideella föreningar,
påpekar hon.

En annan avgörande punkt, som
skiljer Roslagens Sparbank från andra
banker, är att inte ha några enskilda
aktieägare med kortsiktiga vyer
om förväntad utdelning.
– Vinsten stannar här i Norrtälje
kommun – dels för att säkra framtida
investeringar och tillväxt tillsammans
med våra kunder, och dels bidrar vi
till att utveckla vår bygd i form av
sponsring, stipendier och bidrag.
Sedan 2001 handlar det totalt om
108 miljoner kronor, cirka 10 procent
av bankens resultat. Med andra ord en
ansenlig summa som genom olika
satsningar förmedlats tillbaka till
samhället. Bland annat till det rika lokala
kulturlivet, idrotts- och ungdomsföreningar,
Friends och deras
arbete mot mobbning, integrationsarbetet
inom Idrott utan gränser och till
Ung företagsamhet.
– Det här är en mycket viktig del i
vår verksamhet, viljan att stötta och
hjälpa till på alla sätt vi kan. Vår vision
är ”ett attraktivt och öppet Roslagen
i tillväxt”.
– Så har Roslagens Sparbank fungerat
sedan 1859. Här har vi en lång
och fin tradition att förvalta. I grunden
handlar det om att vi som bank
vill medverka till lokalsamhällets
framtida tillväxt och utveckling, att
det helt enkelt ska vara fortsatt attraktivt
att bo, leva och verka här i Norrtälje
kommun, i både staden, övriga
tätorter och på landsbygden, avslutar
Charlotte Lindberg.