Rekordår för turismen – Ven är dragplåstret

VenFörra året var historiskt för
Landskrona. Staden fi rade 600 år
samtidigt som det var bästa turiståret
någonsin i Landskronas historia.
Den totala turismomsättningen ökade
med 52 miljoner eller närmre 11
procent. Många nya evenemang
och ett stabilt sommarväder är ett
par av orsakerna till framgången.

Jubileumsåret 2013 blev inte bara ett
lyckat år med många evenemang, utan
rent ekonomiskt blev det ett rekordår
för många näringsidkare inom branschen.
Den kommersiella delen av den totala
omsättningen som omfattar boende i hotell,
stugby, vandrarhem, camping, gästhamn
samt dagsbesök har ökat med 22 miljoner
kronor jämfört med 2012. Det är den del
som kan påverkas med traditionell marknadsföring.
Den totala turismomsättningen som även
inkluderar boende i egna fritidshus, besök
hos släkt och vänner och de som bara är på
genomfart ökade från 487 miljoner år 2012
till 539 miljoner år 2013; en ökning på
närmre 52 miljoner eller 11 procent.
– En avgörande orsak är bland annat att vi
firade stadens 600-årsjubileum och det drog
till sig en hel del nya gäster samt den underbara
och ihållande sommarvärmen, säger
Thorsten Karlén, enhetschef med ansvar för
turismfrågorna i Landskrona stad.
Det stora dragplåstret är fortfarande Ven.
Att ”cykla på Ven” är ett vedertaget begrepp.
Motion och enastående utsikt på samma
gång, även om du också kan åka traktortåg.
Ven har också ett blomstrande konstnärsoch
hantverksliv, caféer och restauranger.
Och flera boendemöjligheter. Turistgården
är ett av dem. Nära till bad, S:t Ibbs
klassiska niohåls parkbana, till naturen och
granne med Tycho Brahe-minnena. Med fokus
på närproducerad mat kan du här äta
nästan allt vilt som skjuts på Ven, harar, fasaner,
änder, och Venpasta och Vens getost.
Många åker till Ven också av historiska
skäl – till Tycho Brahe-museet, där Tycho
Brahe under 1500-talet byggde en av tidens
främsta vetenskapliga institutioner – nu inrymt
i fd. Allhelgonakyrkan alldeles intill
Uraniborgs området.
På museiområdet finns även en idéhistorisk
lekpark, det underjordiska observatoriet Stjärneborg,
en rekonstruerad renässansträdgård, Frilufts
utställningar och en skalenlig Planetstig.
Men Ven är också än mer beroende av att
vädret är bra för att locka turister och förra året
minskade turiostomsättningen något även om
Ventrafiken slog passagerarrekord i augusti med
över 60 000 enkelresor.