Tågtunnel till Köpenhamn bästa vägen för Öresundsregionen

EuropaspåretTrycket på Öresundsregionen ökar.
En förbindelse mellan Landskrona
och Köpenhamn skulle skapa stora
restidsvinster och avlasta järnvägsnätet
i hela regionen.
– Perspektivet handlar om att knyta
ihop Norden med kontinenten, säger
Christian Alexandersson, utvecklingschef,
Landskrona stad.

Öresund är en trång passage i det
europeiska ”core network” där
EU pekat ut viktiga transportkorridorer
genom Europa. Korridorerna ska
länka samman transporter från Oslo och
Stockholm söderut via Hamburg mot
Frankrike och Italien. När den fasta förbindelsen
över Fehmarn Bält i Danmark står
klar kommer trycket att ytterligare öka på
Öresundsbron. Inte minst när det gäller
godstransporter där en 80 procentig ökning
av svenskt-tyskt transitgods väntas.
Förbindelsen Landskrona-Köpenhamn kan
hantera alla slag av järnvägstransporter:
godståg, höghastighetståg och regionaltåg.
Detta är unikt. De andra studerade alternativen
till ny Öresundsförbindelse klarar inte
detta.

Landskrona-Köpenhamn skulle dessutom
skapa stora restidsvinster och avlastning
i järnvägsnätet i Öresundsregionen.
Förslaget bygger på en järnvägslösning
från västkustbanan i Landskrona samt från
Billeberga till Nordhavn och Österports station
i Köpenhamn, och är den hittills snabbaste
förbindelsen till Köpenhamn för alla
som bor norr om Landskrona utmed västkusten
ända upp till Oslo.
Restiderna från Helsingborg och Västkustbanan
till Köpenhamn H blir cirka 25
minuter kortare med Europaspåret än via
Lund-Malmö och 15 minuter kortare till
Kastrup.
Med Europaspåret kan också antalet
godståg över Öresundsbron reduceras. På så
sätt avlastas de hårt trafikerade spåren vid
Malmö och CPH/Kastrup. Därigenom skapas
bättre tillgänglighet till flygplatsen för
resenärer från både Sydsverige och
Danmark.

En bilförbindelse mellan Helsingborg
och Helsingør ingår som en naturlig del i
Europaspåret, bidrar med stora restidsnyttor
i vägnätet och kopplar effektivt samman
Sverige med Danmark, norra Själland med
nordvästra Skåne.
Även Öresundsmetron är viktig för att
öka samverkan mellan Köpenhamn och
Malmö, genom halverad restid mellan städernas
centrala delar och ökad kapacitet.
Öresundsregionen är navet mellan
Skandinavien och den europeiska kontinenten.
Men det är också en trång och ansträngd
passage för trafik, och sträckan Malmö-
Köpenhamn är hårt belastad.
– Europaspåret löser frågan kring höghastighetståg
och andra fjärrtåg, godståg och
regionaltåg
och fungerar därmed som en helhetslösning
för Europa, Norden och Öresundsregionen,
säger Christian Alexandersson.
– Sett från en geografisk horisont och
med hänsyn till transportkapacitet är en
järnvägstunnel mellan Landskrona och
Köpenhamn mest lämplig.