Vision om ny mässhall och hotell

Hotellplaner  ÅbytravetStorsatsning med hotell
och mässanläggning kan bli
verklighet intill Åby-travet.

När Åbytravet sålde av Stallbacken –
det som nu utvecklas till en levande
stadsdel – frigjordes kapital som använts
till att renovera travanläggningen.
Men utvecklingsarbetet har bara
börjat. Mer är på gång.
– Vi har satsat på sportdelen och
kommer framöver utveckla den publika
delen, säger Nils Andreasson, vd
för Åby travsällskap.

Åbytravet satsarMen satsningen slutar inte där.
Man är djupt inne i planeringen att
skapa ett stort hotell- och mässkomplex
intill travet. Tanken är att det
även ska inrymma restaurang och
friskvårdsanläggning. Detaljplanen
antogs för ett år sedan men är överklagad.
Men Nils Andreasson är
hoppfull och så fort det blir grönt ljus
kör man igång.
– Vi vill dra igång det här så fort vi
kan. Om allt går som planerat sätter vi
spaden i marken under nästa år, säger
han.

Planen på hotell och mässa innebär
många spin-off-effekter. Travet blir
attraktivare när det blir mer liv och
rörelse i området. Det skapar också
ett nytt flöde av människor även när
inga travaktiviteter pågår. Nils
Andreasson tror dessutom att närområdet
och hela Mölndal får nytta av
den planerade satsningen.
– Mölndal förnyas och satsar, då
måste vi på Åby-travet också uppgraderas
och bidra från vår sida. Målet är
att de boende intill, i Solängen och nya
Stallbacken, i framtiden ska se oss som
en självklar plats för nöje och motion.