NORRTÄLJE HAMN – ETT AV SVERIGES STÖRSTA UTVECKLINGSPROJEKT

Norrtälje HamnStorskalig stadsutveckling väntar
när Norrtäljes stadskärna fördubblas
och förlängs mot hamnen
och kajområdet. En helt ny del av
staden ska byggas med uppåt
2 000 bostäder i vad som beskrivs
som ett av de bästa lägena för nya
bostäder i hela Storstockholmsregionen.

Att få utveckla ett så centralt och
vattennära område till en attraktiv
innerstadsmiljö är en unik
Norrtälje hamn omvandlingmöjlighet. Det blir porten mot
skärgården. En fantastisk plats både för
Norrtäljebor, besökare och turister, säger
Roger Gustafsson, projektledare på Norrtälje
kommun.
Förnyelsen av Norrtälje Hamn är det
största projektet inom överskådlig framtid
i Norrtälje, ett miljardprojekt som mäter
sig med de största i Stockholm. Här är
det inte tal om förtätning av ett befintligt
område. Hamnen blir en helt ny del av
staden när stadskärnan växer närmare
vattnet.
– Vi har oerhört höga ambitioner. Vi
tänker oss en levande och hållbar stadsdel
med puls, hjärta och dynamik. En blandstad
med bostäder, gator och torg, café
och restauranger, parker, kajstråk, bryggor,
stränder och mängder av ytor för
handel, rekreation, service och kultur.
De preliminära planerna för Norrtälje
Hamn ger utrymme för uppemot 2 000
lägenheter samt verksamhetslokaler på
omkring 10 000 kvadratmeter. Utbyggnadstiden
är cirka 15 år och på sikt ett tillskott
på närmare 5 000 nya invånare i staden.
Trots att projektet är i ett tidigt skede
är spaden i marken för de första kvarteren.
– Under 2017 väntas ytterligare 700
byggrätter färdigställas varav 400 hyresrätter.
Framåt hösten ska även en hel del
ny infrastruktur påbörjas, bland annat
byggstartas det första torget. Även en ny
gång- och cykelbro som förbinder Societetsparken
med nya stadsdelen planeras
att påbörjas.
Roger Gustafsson berättar att rummen
mellan husen, det offentliga rummets
kvalitet, är avgörande för stadsdelens attraktivitet.
Det gäller alltifrån gång- och
cykelvägar, promenadstråk och parker,
inte minst utmed vattnet och kajrummet.
Det marina livet med skärgårdstrafik och
turism kommer givetvis att prioriteras.

– Barn, båtar och bad är tre ledord
som genomsyrar projektet. Det innebär
att vi tar fasta på hamnens unika möjligheter
och kvaliteter men tar samtidigt
ansvar för trygghet, miljökvaliteter och
havets resurser för framtidens Norrtälje,
säger Roger Gustafsson och målar upp en
hamn som myllrar av liv och rörelse.
– Norrtälje Hamn blir vårt nya vardagsrum,
ett paradis för båtälskaren. Härifrån
tar du dig enkelt ut i vår enorma
skärgård med turtrafik – eller paddlar ett
varv runt holmarna intill. Stråket som
sträcker sig från stadskärnan ända bort
till Strandparken är ett stort vattenland
som inte vilar en enda sekund. Tänk stora
ångbåtar, små jollar, roddproffs, fiskare
och seglare, alla med en öppen plats intill
kajen och bryggorna.
Det är också viktigt att förnyelsen av
hamnen smälter samman med den befintliga
pittoreska stadskärnan, som är klassad
som riksintresse för kulturmiljövården
och utgör på många sätt Norrtäljes
identitet.
– Vi befinner oss i en jättespännande
fas då vi utvecklar, planerar och bygger
samtidigt. Men mycket mer är på gång.
Pirens exakta utveckling och planeringen
av ett kallbadhus är ett par aktuella frågor
vi just nu sitter med.

Text: Samuel Hultberg, Per-Åke Hultberg
Foto: Norrtälje Kommun och Sydväst Arkitektur och Landskap