HÄR FINNS EN ENORM POTENTIAL ATT VÄXA, NÄRA STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdirektör Tobias Arvidsson– Norrtälje är en fantastisk pärla
vid kustbandet med en enorm potential.
Här fi nns alla förutsättningar
för det som allt samhällsbyggande
handlar om, att skapa livskvalitet,
ett gott samhälle där invånarna trivs
och mår bra.

Det säger Tobias Arvidsson, sedan september
samhällsbyggnadsdirektör i
Norrtälje kommun. Som ny på sin post
berättar han med stor entusiasm om allt
som talar för Norrtälje.
– Här finns staden, ån med de gamla
husen, mysiga gågator, restauranger och
ett folkliv, speciellt på sommaren. Kort
och gott en fantastisk liten stad. Ta några
steg så är du snabbt ute i skärgården och
naturen. Här finns dessutom en stor
landsbygd, flera levande tätorter och
mycket orörda ytor att vistas i, men också
ytor att växa vidare på, poängterar Tobias
Arvidsson.
Faktum är att Norrtälje kommun utgör
en tredjedel av Stockholms län. Här på
historisk mark som varit attraktiv för bosättning
i århundraden, finns alltså det
som övriga Stockholmskommuner saknar,
en enorm potential att växa. Allt nära
Stockholm, Arlanda och Uppsala.

Norrtälje är ingen liten kommun,
som många kanske tror. Nuvarande 59
400 invånare är fler än till exempel Gotland,
Lidingö och Sigtuna kommun.
– Befolkningsutvecklingen är positiv.
Målet är minst 75 000 invånare inom 15
år. Med tanke på alla stora projekt vi har
på gång och inte minst intresset från
marknaden att bygga, så är det fullt möjligt,
menar Tobias Arvidsson.
Under 2017-2018 kommer projekt
med upp emot 4 000 bostäder att vara i
gång. Utmaningen är att hinna med, att få
fram all nödvändig infrastruktur, VA, gator
och vägar. För att inte tala om förskolor
och skolor.
Det största och mest spektakulära projektet
är givetvis Norrtälje Hamn, som
innebär en förlängning och fördubbling
av den täta innerstaden. En ny stadsmiljö
i direkt anslutning till havet.

– Så nära centrum, så nära havet.
Det är unikt, utan tvekan ett av Sveriges
just nu mest intressant nybyggnadsprojekt.
Att få vara med på den resan känns
otroligt spännande. Men det är långt ifrån
det enda. Totalt har vi ett 60-tal planer i
rullning, säger Tobias Arvidsson.
Och det handlar inte bara om Norrtälje
stad. Både Rimbo och Hallstavik kommer
att kompletteras med nya bostäder,
även landsbygden.

Ett av de större projekten i Norrtälje
stad är Lommarstranden, 1200 naturnära
bostäder vid sjön Lommaren med byggstart
2018-2019. Busstorget är annat större
projekt där planeringen nu är i gång på
allvar. Här handlar det om att skapa en tät
stadsstruktur med bostäder, handel och
kontor.
– Vi detaljplanerar nu även området
här intill kommunhuset, Bryggårdsgärdet,
med cirka 1200 lägenheter. Även det
centralt i staden. Så visst, vi har massor
att göra och det känns fantasiskt inspirerande.
Det handlar ju som sagt om att
skapa livskvalitet, ett samhälle där människor
trivs och mår bra. Kan man ha ett
roligare jobb?