Nu växlar Riksbyggen upp i Gävle

RiksbyggenRiksbyggenArbetet med Riksbyggens nya bostadsrätter
i hjärtat av Gävle Villastad är inne i sitt
slutskede. Första spadtaget togs i september
förra året och efter sommaren flyttar de
första bostadsrättsinnehavarna in i nya Brf
Liljan i Gävle.

– Hus tre är uppe och fasadarbeten på hus två pågår,
berättar Johanna Norlin, biträdande projektledare
för de nya husen.
Alla de 47 lägenheterna är sålda och första inflyttningen
är beräknad till månadskiftet augusti september.
För hus två och tre blir det inflyttning månderna
efter. Lägenheterna är om 2–4 rok, ljusa och med
öppen planlösning.
De tre husen ligger inbäddade i lummiga omgivningar
invid Hedvigs Handelsträdgård, med stora
Boulognerskogen ett stenkast bort, en anlagd trädgård
i mitten med lekytor, grillplats och generösa
gräsytor.

Att promenera genom Villastaden är som att
vandra genom två sekel. Stora 1800-talsvillor med
snickarglädje i vackra trädgårdar samsas med sober
1920-talsbebyggelse och modernare nybyggen.
Riksbyggens ambition är alltid att utveckla nya
områden med minsta påverkan på planetens naturliga
kretslopp. Redan innan byggnationen av bostadsrättsföreningen
Liljan påbörjades genomfördes en
analys av ekosystemtjänster som innebär att naturens
tjänster i närområdet ska påverkas i positiv bemärkelse
då byggnationen står klar.
– Byggnaderna planeras att certifieras enligt
miljöbyggnad
nivå silver, ett kvitto på viktiga kvaliteter
vad gäller energi, inomhusmiljö och material.

Johanna Norlin är ny projektledare på Riksbyggen
sedan januari och tar vid när Stig Holmsten går
in i en mer senior roll efter 38 år på Riksbyggen.
Hon tog sin examen som byggnadsingenjör i Gävle
för åtta år sedan och har under de här åren skaffat sig
erfarenhet av projektledning för både nybyggnad
och ombyggnad.
– Det är verkligen kul att nybyggandet har kommit
igång i Gävle och att Riksbyggen kan växla upp
med Johanna, säger Stig Holmsten som varit ansvarig
för flera kända områden i Gävle genom åren.
Bland annat för att flera av sekelskifteshusen längs
med Staketgatan bevarades istället för att rivas.
– Vi har nya projekt utöver Brf Liljan på gång,
säger Johanna Norlin, men ännu är inget kontrakt
skrivet. Vi letar aktivt och har framåt en ambitionsnivå
på 25–30 nya lägenheter per år.
– Marknaden och kommunens målsättning stärker
upp hela Gävle. Det känns bra.
I väntan på besked på nya projekt, finns det gamla
beståndet som måste underhållas och just nu arbetar
Johanna Norlin med bland annat fönsterbyten på tre
hus i Brf Torpet och takrenovering på Brf Gävlehus 17.
– Vi hjälper våra föreningar med allt slags arbete
som behövs för att hålla husen i bra skick. Och Riksbyggen
tar hela ansvaret från projektledning, genomförande
och garanti.
Vad är roligast med nya jobbet?
– Det är att få vara med från idé till färdig produkt,
säger Johanna Norlin.