Mer av Umeå

Umeå är mitt uppe i sin mest expansiva fas någonsin, vi fördubblar
vår befolkning på mindre än femtio år. Det skapar ett härligt
driv och nybyggaratmosfär, och såklart väldigt goda förutsättningar
att utveckla staden och kommunen ytterligare – för alla som
bor här nu och för kommande generationer.
I takt med att det tillkommer nya bostäder, planerar och bygger Umeå
kommun även förskolor, skolor och omsorgsboenden. Det är helt enkelt
viktiga delar av den samhällsservice som behövs. På projektkartan
hittar du större delen av vad vi bygger och planerar i kommunen,
men även en stor del av vad andra aktörer har för planer och byggprojekt.
Kartan visar allt från långsiktiga planer flera år framåt i tiden till
pågående bygg- och vägprojekt.