Matilda fick jobb direkt efter gymnasiet

Tyresö gymnasiumElever som går ut de yrkesinriktade programmen på
Tyresö gymnasium brukar inte behöva leta länge efter jobb.
Ibland står företagen på kö för att anställa.

Tyresö gymnasium
har två huvudinriktningar,
högskoleförberedande
program
och yrkesprogram.
80 till 100 procent av de
elever som går något av
de yrkesförberedande
programmen får jobb direkt
efter skolan.
– Ja vi har väldigt fina
resultat över hela linjen,
säger Jeanette Skaar, som är lärare på Hotell- och turismprogrammet. Hon
ansvarar även för de praktikplatser som ligger på turism-sidan.
Har eleverna lätt att få praktikplatser?
– Ja väldigt lätt eftersom vi har många kontakter i branschen. En del företag
och institutioner ringer och frågar om vi har några bra elever. Och praktikplatserna
leder ofta till anställningar.
– På Junibacken har vi flera som fått jobb efter examen, och på ABBA
museet är Tyresöeleverna efterfrågade.
En av dem som arbetar där är Matilda Hedström som tar studenten nu i juni.
Hon har redan börjat jobba på ABBA museet på Djurgården. I höstas praktiserade
hon under sex veckor på museet, och nu fick hon alltså en anställning –
även om den inte är heltid.
– Det känns jättebra att ha jobb redan, säger Matilda, som även arbetar extra
på hotell och i en turistinformation.
Den första praktikperioden gjorde hon på ett museum i Lissabon, tillsammans
med en klasskompis. Tyresö gymnasium samarbetar med en skola där,
som i sin tur får skicka praktikanter hit.
– Det var verkligen det bästa jag varit med om, säger Matilda Hedström.