Wallenstam bygger DRYGT 500 NYA HEM I TYRESÖ

WallenstamTyresö trädgårdar, Trädgårdsporten och Tyresö Skogstorg
är några av de spännande byggprojekt som Wallenstam bygger
eller planerar att starta i närtid i Tyresö. Totalt sett drygt 500 nya
hem med modern arkitektur och blandade upplåtelseformer i
en attraktiv, välmående kommun med närhet till såväl hav, natur
som storstad.

– Det pågår en spännande utveckling av
Tyresö som vi på Wallenstam vill vara
med och bidra till. Vi har över 70 års erfarenhet
av byggnation och förvaltning
och ser mycket fram emot våra kommande
projekt i kommunen. Vi har, tillsammans
med Oscar Properties, byggt
114 bostadsrätter i Tyresö trädgårdar
och snart startar vi vår egen nybyggnation
av 180 fina hyresrätter i närheten av
Tyresövallen, säger Mathias Aronsson
vice vd för Wallenstam.

Aktiv stadsutveckling
Wallenstam har totalt cirka 4 000 lägenheter
i Stockholm och en gedigen projektportfölj
för nybyggnation. Målet är
att bygga minst 6 000 lägenheter i
Stockholm och Uppsala under nuvarande
affärsplan. Utöver att bygga och utveckla
hållbart försörjs fastigheterna
med egenproducerad vindkraft genom
dotterbolaget Svensk NaturEnergi.
– Vi utvecklar ju en produkt med en
enorm efterfrågan och ser till mer än
själva fastigheten och projektet när vi
bygger – vi älskar staden och vill bygga
mer, på ett hållbart sätt. Tyresö har allt
det där som behövs för att vara en attraktiv
plats att leva på. Vi ser mycket
fram emot våra kommande nyproduktioner
här, säger Mathias Aronsson.

Trädgårdsporten
och Tyresö Skogstorg
Wallenstams mest närliggande byggprojekt
i Tyresö kallas Trädgårdsporten,
här kommer 180 lägenheter att fördelas
på tre hus som erbjuder ett till fyra rum
och kök för både den lilla familjen och
enmanshushållet.
Lite längre fram i tiden planerar
Wallenstam
för dryga 200 bostäder vid
Apelvägen i projektet Tyresö Skogstorg.
Utöver en blandning av bostadsrätter
och hyresrätter planeras även för ett äldreboende
i området. Tanken är att det
ska bli varierande byggnadsvolymer inramat
av den fina naturen.
– Detaljplanearbetet ska påbörjas till
hösten och sedan hoppas vi kunna starta
byggnationen under 2017. Vår ambition
är att fortsätta bidra till spännande arkitektur,
förtätning och en god stadsutveckling
i Tyresö framöver.