Inga elever ska exkluderas i Tyresös grundskolor

Erik Sanner2010 inleddes ett förändringsarbete i Tyresö grundskolor.
Målet är inkluderande lärmiljöer och en skola där alla elever
tillhör en klass. Tyresö skapar därmed en skola för var och
en istället för att slentrianmässigt skicka vissa elever till
specialklasser eller till andra kommuner.

Tyresö finns 13 kommunala skolor där man nu inkluderar elever med
särskilda behov, istället för att exkludera dem.
– Tidigare synsätt var att eleven skulle anpassa sig efter skolan och inte
tvärtom, säger Erik Sanner som är utvecklingsstrateg i Tyresö kommun. Numera
har vi synsättet att det är skolans uppgift att förändra pedagogik och
organisation runt eleven. När man tidigare flyttade på
elever som inte passade in, så förvägrade man honom
eller henne att ingå i ett socialt sammanhang som en
stadigvarande klass innebär.

Enligt den inkluderande modellen ska stödet finnas
i, eller så nära den ordinarie klassen som möjligt.
En elev med långsam inlärning lyckas bättre tillsammans
med kamrater i en vanlig klass.
– Kamrateffekterna är viktiga för att man ska lyckas,
menar Erik Sanner. Men det ska även finnas möjlighet
för särskilt stöd för de elever som har behov. Det
handlar helt enkelt om en värdegrundsfråga, ska alla
vara med eller ska vissa stå utanför?

Tyresö ingår i ett forskningsprogram tillsammans
med elva andra kommuner och Malmö högskola.
Syftet är att främja utvecklingen av inkluderande
lärmiljöer. I september kommer resultatet att
redovisas.