ETT LÄRANDE, VÄXANDE OCH HÅLLBART VÄSBY

Upplands Väsby - ETT LÄRANDE, VÄXANDE OCH HÅLLBART VÄSBYPolitik handlar ofta om att skapa förutsättningar. Goda förutsättningar för det man vill ska hända och sedan initiera och stimulera till den utvecklingen. Vi politiker jobbar hårt för att omsätta våra ambitioner i handling och leverera bra service till fler nöjda Väsbybor.

Att Väsby rankats som Sveriges miljöbästa kommun, att hela kommunorganisationen miljöcertifierats, samt att vi aktivt jobbar för att hela tiden tänka längre, är alla exempel på självklara förutsättningar som behövs för att bygga ett samhälle som vi alla kan vara stolta över i framtiden.

Väsbys attraktivitet har ökat de senaste åren. Kommunen klättrade 157 placeringar i BästattBo rankingen 2014 till en hedrande 30:e plats. Vi jobbar hårt med att förbättra oss ytterligare och särskilt inom skolan där vi också jobbar gemensamt över partigränserna för barnens bästa. Vi vill att fler upptäcker Väsby.

Näringslivsklimatet i kommunen är ett av landets bästa. Något som görs möjligt genom attraktivitet för företagsetableringar, god kommunal service och en välkomnande attityd.

Företagsklimatet är en avgörande faktor för att nå våra mål om låg arbetslöshet, ökad inflyttning och en ännu starkare ekonomi i kommunen. Så sammanfattningsvis, det händer saker i Väsby … ska du inte komma och vara med du också?

Per-Erik Kanström, kommunalråd (M)