Gymnasierektorns kravspecifikation

Att fokusera på elevens egen drivkraft
och ge varje individ en chans att växa
blir ledstjärna för nya Hedda Andersson-
gymnasiet som smygstartar med
två program i höst. Det verkar vara ett
koncept som kommer helt rätt i tiden.
– Vi har rekordmånga elever som
har sökt till våra ekonomi- och teknikprogram
här i Lund. Än så länge har inte
så många hittat till Hedda Andersson,
men jag tror att fler kommer att göra
det nu under våren. Vi har satt i gång
en informationskampanj nu. Lärartillströmningen
är rekordstor med över
320 lärare som sökt till tio platser,
säger rektor Malin Dahlgren.

Hedda Andersson blir Lunds
femte gymnasium men kommer
alltså att bli en pionjär i
sättet att arbeta. Flera företag, Future by
Lund, Universitetet och ett antal ideella
föreningar är involverade i den kreativa
processen kring gymnasiets utformning
och har kommit fram till ett koncept där
både elevens individuella drivkrafter
står i centrum för undervisningen, men
också omvärldens behov.
– Vi kommer att arbeta med utmaningsdrivna
uppdrag från riktiga beställare
varvat med traditionell teoretisk undervisning,
säger Malin Dahlgren.
Undervisningen kommer därmed att
ta ett steg ifrån krav på utantillkunskaper
och i stället omsätta kunskap i handling.
Förutom att förhoppningen är att eleverna
på det sättet upplever undervisningen
som mer meningsfull, så skapas också ett
lärklimat som för samhällsutvecklingen
vidare, menar Malin Dahlgren.
– Att inte begränsa eleverna i ett betygsatt
prestationssystem, utan i stället inspirera
till att söka nya lösningar och känna
till hur man själv fungerar i ett teamarbete
tror vi är samhällsbyggande, säger hon.

Lärande ska inte förknippas med att vara
rädd för ett misslyckande; det är inte
slutet, utan bara början på ett nytt sökande.
På samma sätt hoppas Malin
Dahlgren att likväl som skolan ställer
krav på sina elever, så välkomnas deras
krav tillbaka.
Hedda Andersson-gymnasiet kommer
att börja med två program redan i
höst i Svaneskolans lokaler. De nya lokalerna
ska vara färdiga 2023 och rymma
2 000 elever. Någon vanlig skola är det
inte man ser framför sig.
– Byggnaden måste så klart spegla och
vara en symbol för vår ambition i undervisningen,
säger Malin Dahlgren.
Skolan kommer inte bara att ha vanli-ga klassrum, utan det måste finnas mötesrum
och även möjlighet till större forum
som en föreläsningssal. Men det
måste gå snabbt att förflytta sig till ett
teamarbetsrum eller ett rum för bara
två. Samtidigt kan en del av undervisningen
ske med hjälp av virtuell teknik
och då måste lokalerna tillåta det.
Byggnaden behöver inte heller vara låst
på kvällstid, utan det vore fantastiskt om
den på kvällen nyttjas av annan verksamhet
och att det finns möjlighet till
samverkanspunkter med kongresshallar,
caféer och restauranger.

Text: Cecilie Östby • Foto: Andreas Gruvhammar