Logistik och entreprenad med kvalitet och ärlighet som kännemärken

Joakim Hansson är ny vd på Sandahls entreprenad. (Foto: Rosie Alm)

Familjeföretaget Sandahls historia börjar 1949 då Ingvar Sandahl vid 22 års ålder startade åkeri i Skillingaryd. I dag är Sandahls AB ett av Sveriges största privatägda företag inom logistik och entreprenad.

Inom logistikdelen transporterar och levererar Sandahls gods året runt, dygnet runt – stort och smått, lätt och tungt – till när och fjärran. Erfarna chaufförer och trafikledare ser till att godset anländer enligt tidtabell.

På entreprenadsidan är Joakim Hansson ny vd sedan några månader. Han bor passande nog i Skillingaryd där familjeföretaget Sandahls en gång startade.

– Jag kommer från tillverkningsindustrin och har de senaste åren arbetat inom Trelleborgskoncernen, berättar Joakim Hansson. Så jag tror att jag kommer in med lite nya ögon i denna, för mig, nya bransch.

Vad siktar du på som ny vd?
– Mitt mål är att vi ska öka vår tillväxt och vårt resultat, samt bygga en struktur inom bolaget som stödjer vår fortsatta utveckling.

Kan du beskriva Sandahls entreprenad?
– Vi har en fantastisk bredd och kompetens där vi erbjuder många tjänster så som entreprenadtjänster, avfallshantering, transport- och maskintjänster, spoltjänster samt materialförsäljning med egna grus- och sandtäkter. Utöver detta har vi även inspektionstjänster av betongkonstruktioner.

Du har inte varit på Sandahls så länge, men vad är dina första intryck av företaget?
– Det finns en ärlighet, prestigelöshet och kompetens som bygger långsiktiga relationer med kunderna. Det är väl det som kännetecknar den så kallade Sandahlsandan som många ger uttryck för. Och så är det förstås kvalitet. Så även om vi kommer att satsa på en rejäl tillväxt de kommande åren, så ska vi aldrig rubba på kvaliteten i våra tjänster, säger Joakim Hansson.

Sandahls Entreprenad

Avfallshantering/recycling
Här finns allt från kommunal sophantering, privat containerservice till hantering och lagring av industriellt avfall.

Asfaltbeläggning
Som helhetsleverantör utför Sandahls förberedande underarbeten och transport av massor och material.

Transportjänster
Specialfordon redo för flytt, lyft och transport.

Maskintjänster
Omfattande maskinpark inom bygg, anläggning och industri.

Materialförsäljning
Sandahls erbjuder företag och privatpersoner en mängd olika material med egen tillverkning av asfalt och betong.

Inspektionstjänster
Här handlar det om förebyggande inspektioner för bland annat byggnadsverk och ledningar.

Kontor finns i Värnamo, Skillingaryd, Ljungby, Anderstorp och Hyltebruk. Inspektionstjänsten finns i Karlskrona och Kristianstad.