Mossleplatån blir Värnamos nya landmärke

I avsaknad av kyrktorn blir det nio våningar höga bostadshuset ett nytt landmärke för Mossleplatån. (Illustration: bsv arkitekter & ingenjörer ab)

Nya bostadsområdet på Mossle-platån har inte bara ett fantastiskt läge nära sjukhuset och E27, lägenheterna får också en unik utsikt över Värnamo.

– Ja, det blir Värnamos högsta hus. I avsaknad av ett kyrktorn kommer det höga huset att bli en ny fixpunkt – ett tydligt landmärke – som välkomnar alla som reser in i den nya stadsdelen, säger Johnny Grauengaard, vd för bsv arkitekter & ingenjörer som har ritat huset.

Det nio våningar höga bostadshuset med vårdcentralen i botten blir startskottet på den helt nya stadsdelen Mossleplatån. Byggnaden har ritats på uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Finnvedsbostäder. Region Jönköping flyttar Vårdcentral Väster från sjukhuset till nya byggnaden och blir hyresgäst tillsammans med hyresgästerna i de 27 lägenheterna i husets högdel.

Bsv har goda erfarenheter av att bygga vårdcentraler och även landskapskompetens för att kunna skapa en levande stadsdel med bostäder.

– Vår bredd är vår nisch. Vi skapar våra projektgrupper utifrån vilka kompetenser som behövs till en given uppgift. Projektet på Mossle­platån kräver en rad olika kompetenser, såsom arkitektur, konstruktion, tillgänglighet, energi samt bygg- och projektledning. Kompetenser som vi har ”in house” på bsv, så projektet passar oss extra bra. Vi är cirka hundra medarbetare och tillsammans har vi kompetens att tillgodose alla krav som ställs när det gäller hållbarhetsaspekter och miljöhänsyn, säger Johnny Grauengaard.

Framför vårdcentralen anläggs ett välkomnande, trekantigt stadsdelstorg med parkeringsplatser för de som besöker vårdcentralen. Stråken för gång- och cykeltrafik kopplas samman med det befintliga nätet kring sjukhuset.

– Hållbarhet är att skapa byggnader och bostäder där människor lever och trivs, säger Johnny Grauengaard, vd bsv arkitekter & ingenjörer. (Foto: Rosie Alm)

Johnny Grauengaard uttrycker det som så, att bsv inte bara erbjuder sina kompetenser utan även är samhällsbyggare. bsv engagerar sig i olika organisationer som Hjärta för barn, Rotary, ritar projekt på ideell basis åt bland andra Erikshjälpen – en verkstad i Rumänien – och senast har de illustrerat en skola i Burundi.

– Som samhällsbyggare i Sverige arbetar vi med helhetsbilden. Vi planerar och är engagerade i hela byggprocessen och om kunderna vill, är vi med från första skissen till dess kunden får sitt slutbevis och kan ta byggnaden i anspråk. Vi vill skapa byggnader och uterum där människor lever och trivs. Det är framför allt hur det vi bygger främjar de mänskliga interaktionerna som utgör de hållbara avtryck som vi vill åstadkomma med våra projekt, säger Johnny Grauengaard.