Kungsleden satsar i Eskilstuna NYA GALLERIAN BÄDDAR SKÖNARE VARDAG

Vid årsskiftet 2013-2014 förvärvade fastighetsbolaget Kungsleden de fyra
fastigheter som utgör Gallerian i Eskilstuna. En omfattande ombyggnation och
modernisering med delvis nytt innehåll har nu påbörjats. Visionen är att nya
Gallerian ska bli det självklara valet vid handel av dagligvaror, matupplevelser
och hälsa i centrala Eskilstuna.

För Kungsleden var köpet av
Gallerian en del av ett rejält
kliv in på Eskilstunas fastighetsmarknad.
Med den portfölj
fastigheter man då förvärvade,
varav många i city, är bolaget idag
en av stadens största kommersiella fastighetsägare.
I beståndet ingår bland annat
Sveaplan Köpcentrum, kontorskvarteret
bakom Högskolan och kontorshotellet
vid ÖB med skyltläge vid E20.
– Vi har som mål att äga, aktivt förvalta,
förädla och utveckla kommersiella lokaler
av hög kvalitet i regioner och städer
med tillväxtpotential, säger Kungsledens
marknadsområdeschef Marcus Lundh.

ATT BOLAGET med säte i Stockholm nu
gör en kraftig uppdatering av Galleriakvarteret
visar väl om något Eskilstuna
styrka som utvald ort för en långsiktig satsning.
Marcus Lundh och pekar på en rad faktorer
som starkt talar för Eskilstuna.
Inte minst det perfekta läget i
Mälardalen, nära Stockholm med Västerås
som granne och Örebro bara 9 mil bort.
Högskolan bygger ut, handeln växer och
företag flyttar hit. Att Amazon Web
Services valt att etablera just här säger väl
något? Eskilstuna är också en kommun
som växer och har nu passerat den magiska
gränsen 100 000 invånare.
– Ökade flöden och större rörlighet har
givetvis en stor positiv påverkan även på
stadskärnan och därmed på nya Gallerians
möjligheter att bli den självklara mötesplatsen
i city för både shopping och umgänge,
säger Marcus Lundh.
Ombyggnaden som nu är i full gång
syftar till att på sikt stärka hela kvarteret,
inklusive övre plan med kontorsytor och
gym, samt källarplan med bland annat
garage och bowling. Men primärt är det
handelsytorna i markplan som etappvis
byggs om och moderniseras. Det vill säga
själva Gallerian, som förstärkt och uppfräschad
också kompletterar Eskilstuna
stadskärna med mer puls, liv och rörelse.
Kungsledens ambition är att skapa en
modern, attraktiv och levande shoppingmiljö
med en tydlig profil. En trivsam
mötesplats där Eskilstunabor i alla åldrar
smidigt och enkelt kan klara av sina vanliga
vardagsärenden men också stråla
samman för en fika eller en bit mat. Det
blir nu ett större fokus på restauranger
och caféer, mat och dryck.

STARTSKOTTET VAR NYA avtal med
Hemköp och Systembolaget som båda nu
uppdaterar sina butiker. Systembolaget
flyttar till ett nytt läge, från gågatan in i
Gallerian. Hemköp uppdaterar sin butik
och får en ny entré från Galleriagången.
Under hösten har ett kommersiellt
koncept utarbetats samtidigt som uthyrningen
av vakanta lokaler pågår för fullt.
– Vi vill erbjuda en blandning av det
nödvändiga och det glädjefyllda, det nyttiga
och det lyxiga. Vi kallar det ”en skö-
nare vardag”, ett koncept som bygger på
att lösa vardagens återkommande utmaningar
i en lättillgänglig och trivsam
miljö, säger Sophie Löfving, projektchef
på Kungsleden.
Vilka kan då tänkas attraheras av nya
Gallerian? Ja, naturligtvis vem som helst,
men Kungsleden pekar speciellt ut yrkesarbetare,
studenter och pensionärer som
bor, arbetar eller besöker stadskärnan.
Människor i alla åldrar som tar sig med
buss eller bil, cykel eller till fots.
– Vi träffar nu flertalet utvalda butikskoncept
som vi tycker skulle passa in i
Gallerians framtida position. En sak är
säker, det finns ett mycket stort intresse
för att etablera olika typer av verksamheter
i Gallerian, både butiker och restauranger,
säger Sophie Löfving, som avslutningsvis
betonar att Gallerian ska leva
under hela byggtiden och att det samtidigt
är den stora utmaningen. Butiker
kommer alltså att öppna successivt med
planerad stor gemensam invigning av
hela Gallerian våren 2019.