Gemensam kraftsamling för ett dynamiskt näringsliv

 Eskilstuna förbättrade nyligen
sin placering i Svenskt näringslivs
rankning av företagsklimatet
i Sverige på samtliga tolv
olika mätområden. Kommunen
klättrade 58 placeringar och
blev därmed årets klättrare i
Södermanland.

En bidragande faktor till det
stärkta företagsklimatet är näringslivets
och kommunens gemensamma
arbete med Affärsplan
Eskilstuna. Kraftsamlingen är ett nytt
sätt att tillsammans arbeta med lokal
samhälls- och näringslivsutveckling.
Det råder brist på arbetskraft i
Eskilstuna, samtidigt som arbetslösheten
fortfarande är betydligt högre än
snittet i Sverige. Affärsplan Eskilstuna
är kommunen och näringslivets redskap
för att knäcka den paradoxen,
sänka arbetslöshetssiffrorna och bli en
mer företagsvänlig stad.
– Det handlar om att hitta arbetskraft
med rätt kompetens och utbildning och
att matcha de arbetstillfällen som finns
säger Niklas Edmark näringslivsdirektör.
Fler jobb kräver ökad tillväxt i företagen.
Att fler branscher och yrkeskategorier
växer skapar ett långsiktigt hållbart
näringsliv.

Affärsplan engagerar för närvarande
197 företag och organisationer vilket
innebär över 280 individer. Ett 30-tal
konkreta initiativ pågår.
Affärsplan Eskilstuna har en egen
webbsida där intresserade kan starta
initiativ, gå med i arbetsgrupper och
hitta olika evenemang och seminarier
för att utveckla stadens näringsliv.