Kul att jobba i en kommun som vågar

Linus HolmgrenNär möjligheten dök upp att söka
tjänsten som HR-konsult med rekryteringsansvar
inom Vallentuna kommun så
tvekade han inte.
– Förutom att jag såg det som en
spännande utmaning att arbeta med personalprocesser
inom den offentliga sektorn,
där jag bidrar men min expertis inom
rekrytering, så var det också en möjlighet
att ge något tillbaka till den kommun
som format mig.
Linus Holmgren berättar att han efter
5–6 år inom det privata näringslivet ville
testa något nytt och då gärna inom den
kommunala sektorn.
– Jag var trött på att andra skulle ha
en vinning av mitt arbete. Nu kan jag
istället som sagt ge tillbaka något till
Vallentuna kommun där jag växte upp.

Att Linus trivs går inte att ta miste
på. Det han framförallt lyfter upp är
kommunens ambition att våga pröva nya
grepp. Att Vallentuna har en ny och ung
kommunledning, som sticker ut genom
att vilja bli bäst inom flera områden,
spelar säkert en stor roll, menar han. För
hans egen del innebär det att jobba proaktivt
vid rekrytering, framförallt via sociala
medier, där inte minst Linkedin visat
sig vara ett pricksäkert annonsforum
till låg kostnad.
– Det är jätteroligt att jobba i en kommun
som är modern, som vill gå i bräschen
och som förstår hur viktigt det är
att synas i nya forum. Här får jag möjlighet
att göra karriär och samtidigt testa
mina idéer, utveckla processer och hela
tiden lära mig något nytt. Det är en riktigt
bra plats att vara på, säger Linus och
betonar Vallentuna kommuns tillåtande
klimat, något han känt från första arbetsdagen.
Det handlar givetvis om öppenhet för
förändring av arbetssätt men också om
en öppenhet på ett mer personligt plan,
att man som nyanställd verkligen får vara
”ny”.
– Nu är jag helt uppslukad av att i min
expertisroll sätta spår ut i verksamheterna
och har under det här halvåret genomfört
en lång rad nyrekryteringar och det
inom samtliga förvaltningar.

En samhällsbyggnadschef, en utbildningschef,
flera socionomer, socialsekreterare
och sjuksköterskor, det är bara
några exempel på alla nyrekryteringar
sedan Linus började sin tjänst. Faktum
är att det gått så pass bra att ryktet
spridit sig. Flera andra kommuner har
varit på plats för att lära.
– Det viktiga är att nå ut i rätt forum
för varje målgrupp. Vill man till exempel
nå personal inom vården så är det
Facebook som gäller. Och när man väl
hittar rätt person så känns det otroligt
tillfredsställande, riktigt häftigt!

TEXT: PER-ÅKE HULTBERG
– Här får jag möjlighet att göra
karriär och samtidigt testa mina idéer,
utveckla processer och hela tiden lära
mig något nytt, säger Linus
Holmgren, HR-konsult inom
Vallentuna kommun.