Södertälje är en bra plats för oss

Det var 1913 som apotekaren
Adolf Risning bildade AB Astra.
Fortfarande spelar Södertälje en
betydelsefull roll i det numera
globala jätteföretaget
AstraZeneca.

– Det var ju här allt började för mer än
hundra år sedan. Det gör att AstraZeneca
på många sätt har mycket av sin själ här i
Södertälje. Här ligger också vår överlägset
största tillverkningsenhet, säger Jacob
Lund, extern kommunikationsdirektör för
AstraZeneca AB, som totalt har cirka 4 000
verksamma i Södertälje.
Här produceras mer än trettio olika läkemedel
för fler än hundra marknader. Bland
annat fyra av bolagets fem försäljningsmässigt
största läkemedel med Symbicort
för sjukdomar i andningsvägarna i spetsen.
– För oss är det helt enkelt en bra plats att
vara på. Vi har till exempel ett tätt och nära
samarbete med Scania. Vi har lärt oss
mycket av dem, inte minst fokus på effektivitet
och bra produktionsflöde, säger Jacob
Lund.
Som globala storföretag är det också
viktigt att ha tillgång till bra kompetens,
påpekar han. Därför engagerar sig både
AstraZeneca och Scania för att tillsammans
bidra till hög kvalitet både på gymnasie-
och högskolenivå.
– Det är också viktigt att ha en kommunledning
som verkligen brinner för att
ständigt utveckla staden och som ser möjligheter
och utmaningar istället för problem.
Det tycker jag vi har i Södertälje,
avslutar Jacob Lund.

Text: Per-Åke Hultberg