Klassiskt miljonprogram får ett rejält lyft

Arbetet med att utveckla bostadsområdet Karlslund är en viktig fråga för den största fastighetsägaren Landskronahem, men också en viktig fråga för hela Landskrona. I sommar invigs stadens största lekpark här och i höst börjar en totalrenovering av den första fastigheten.

– Vårt mål är att skapa ett attraktivt bostadsområde som passar alla målgrupper, både barnfamiljer och äldre, säger Mikael Forsberg, vd för Landskronahem.

Som kommunalt bostadsbolag och en del av allmännyttan har Landskronahem ett alldeles särskilt ansvar för stadens bostadsförsörjning; ”allmännyttan ska kombinera affärsmässighet med samhällsansvar” som det står i lagen. Det innebär att allmännyttan måste tänka långsiktigt och ha lika mycket omsorg som siffror i balansräkningen. Dessutom kommer de allra flesta hyresrätterna från miljonprogrammets dagar, områden som allmännyttan i hela Sverige nu arbetar med för att rusta upp. Inte för att miljonprogrammens hus är dåligt byggda, men för att det gått över 50 år sedan de byggdes och att stambyten och installationer måste bytas i grunden.

Den stora satsningen på området Karlslund är en del i det arbetet i och med att Landskronahem nu är ensam fastighetsägare i Koppargården.

– Här har vi möjligheten att vara med och lyfta Landskrona till en ny nivå, säger Mikael Forsberg. Vi håller på att skapa ett område som präglas av en blandning av upplåtelseformer som gör det möjligt för boende i området att bo kvar hela livet. Historiskt har området enbart bestått av hyresrätter, vilket har inneburit att man varit tvungen att flytta från området om man vill äga sin bostad.

Landskronahem renoverar också sina egna fastigheter i området. Först ut är Koppargården 1, som ska få en ny fasad och utbyggda balkonger. Invändigt kommer lägenheterna att få nya ytskikt, nya kök och en luftigare känsla.

– Vår avsikt är att hela byggnaden skall trygghetscertifieras, vilket är en del av vårt övergripande arbete för att göra hela Koppargården till ett tryggt och attraktivt område.

Tillsammans med bland andra Landskrona Energi satsar Landskronahem också på ett snabbare och än mer stabilt fibernät till varje lägenhet. Framåt våren 2021 beräknas samtliga lägenheter vara klara.

Utöver själva bostäderna är boendemiljön runt om väldigt viktig. Därför byggs nu Landskronas största lekplats i Karlslund. Den kommer att ligga norr om Emaljgatan och beräknas vara klar lagom till sommaren. Barn i hela Landskrona har fått vara med och påverka hur platsen ska se ut.

– Parkourutrustning var ett av många önskemål från unga tjejer i området och det kommer att bli verklighet, berättar Mikael Forsberg. Vi har också tagit till oss deras idé om en scen där man kan dansa, spela musik eller bara sitta och umgås, berättar Mikael Forsberg.

För de yngre barnen finns en spännande ”skog” att vandra genom med små hinder och kojor samt lekkullar, mindre rutschkana och gungor. För de äldre barnen finns bland annat en hög rutschkana, gungor och studsmattor. Utöver det planeras det också för kickbikebana och matplatser där man kan äta medhavd fika. Att lekplatsen utformas så att delar av den passar för barn med funktionsvariationer är en självklarhet.

Landskronahem är också på gång att bygga helt nya lägenheter för första gången på tio år. Det handlar om 23 nya lägenheter i Asmundtorp, och i Häljarp projekteras och planeras för 46 lägenheter. Här är tanken att man ska kunna bo kvar i byarna, exempelvis om man säljer sin villa och vill bo i hyresrätt.

– Det är positiva utmaningar vi har framför oss. I rollen som exploatör stöter vi på andra förutsättningar än när vi renoverar befintliga fastigheter, säger Mikael Forsberg.

– Landskrona är en expansiv stad som står inför en stor resa, och vi är i allra högsta grad med på den resan.