Ett ökat intresse för jiddisch

Peppe Freud lärare i jiddischUnder de senaste åren märks ett
klart ökat intresse för jiddisch, ett
språk som talats bland judar i Sverige
sedan 1700-talet då de tilläts bosätta
sig här. Intresset visar sig även bland
eleverna på judiska högstadiet i
Stockholm.

Jag har alltid varit en förespråkare för
hebreiska men har precis som många
andra med judisk bakgrund insett hur viktigt
det är att bevara jiddisch, säger Ricky David,
profilansvarig på judiska högstadiet, som är
en del av den kommunala skolan Vasa Real
vid Odenplan i Stockholm.
Samtliga 55 elever på judiska högstadiet har
valt att läsa hebreiska. Som resultat av lagstiftning,
som syftar till att revitalisera och stödja
de nationella minoritetsspråken, erbjuds nu
även möjligheten att välja jiddisch inom ramen
för ämnet modersmål även som nybörjarspråk.
En överraskande stor del av eleverna i årskurserna
8 och 9 har nappat.

– Tidigare har det inte funnits något intresse
för jiddisch. Hebreiska är mer relevant
eftersom det används vid gudstjänster och är
samtidigt det officiella språket i Israel. Jag
hade därför inte alls räknat med att uppåt hälften
av våra elever skulle välja jiddisch som
som ämne inom undervisningen. Jag trodde
att kanske ett tiotal elever skulle ta vara på
möjligheten, säger Ricky David, som för övrigt
deltog som sakkunnig i Skolverkets utformning
av kursplanen för jiddisch inför implementeringen
av de nya kursplanerna 2015.
Det faktum att språket bokstavligen är på
väg att dö ut har onekligen bidragit till det nyvaknade
intresset. Att eleverna får betyg, ett
erkännande av arbetsinsatsen, har också varit
viktigt som motivation, menar hon.
– Kunskapsöverföringen i jiddisch har hoppat
över en generation. Våra elever är barnbarn
till den generation som hade jiddisch
som ett levande språk.
Ricky David betonar att vi inte kan låta deras
värld dö bort. Här finns en saknad, som hon
tror att eleverna upplever, alla dessa minnen,
alla roliga ordspråk och uttryck.
– Det är ett oerhört rikt kulturarv och
samtidigt en viktig del av det judiska folket
i Europa och dess historia, som riskerar att
försvinna. Jag är därför väldigt glad att vi nu
erbjuder jiddisch inom ramen för modersmålsundervisningen
och framförallt över det
stora intresset bland våra elever.

Text: Per-Åke Hultberg
Foto: Oskar Kullander