Samarbete, en möjlighet för Luleå att växa hållbart!

NCC är övertygad om att samarbete och lyhördhet kombinerat
med erfarenhet möjliggör stadsutveckling för att Luleå ska
växa smart och hållbart!

Flera enheter samspelar för Luleås utveckling framåt. Just nu bygger
NCC bland annat nya räddningsstationen, studentbostäder, äldreboende,
och Östra Länken. NCC är glad för förtroendet att få vara
en del i utvecklingen av staden och bygga framtiden för Luleåborna.
Är du intresserad av att fortsätta utveckla och bygga framtidens
miljöer, kontakta oss på NCC berättar Fredrik Edfast, affärschef
på NCC.