HSB 80 år i Uppsala

Bospara i HSB

– Efter att ha passerat 80 år här i Uppsala lever grundtanken kvar, lika fast förankrad som någonsin, att bospara, bygga, och förvalta bostäder åt våra medlemmar.

Det säger Göran Jaxéus, vd för HSB Uppsala, som med 12 000 bostadsrätter i 115 föreningar står för 25 procent av Uppsalas bostadsrätter. Just nu bygger HSB fler bostäder än på många decennier, kanske inte så förvånande med tanke på Uppsalas starka tillväxt. – Ja, vi bygger så mycket vi orkar, nästan lite mer, säger Göran Jaxéus och skrattar.

Normalt brukar det handla om igångsättning av ett byggprojekt per år. Nu under 2014 kommer sex olika projekt vara igång samtidigt. Flera har råkat ramla ut ungefär samtidigt med färdiga detaljplaner, och eftersom marknaden klarar av det har HSB valt att trycka på startknapparna. Ytterst handlar det om att som stor aktör ta sitt ansvar för bostadsbyggandet i en snabbt växande stad, påpekar Göran Jaxéus.

– Samtidigt vill jag betona att det är våra medlemmar och våra bosparare som vi prioriterar. Det är deras pengar som vi hanterar. Det är ett stort ansvar och samtidigt det unika med HSB. Det innebär att HSB inte har maximal vinst som mål, även om man självklart måste ha en viss vinst för att långsiktigt kunna köpa upp mark för nyproduktion av bostäder. Och just nu är alltså ovanligt många projekt på gång
– Det är väldig spännande och inspirerande, samtidigt som det självklart innebär mycket jobb. Målsättningen är att även fortsättningsvis vara en ledande bostadsaktör här i Uppsala genom att bygga långsiktigt för våra bosparare och medlemmar. Därför ser vi kontinuerligt över markportföljen i vår strävan efter attraktiva byggrätter.

Eftersom det för HSB som sagt i första hand handlar om att bygga för sina bosparare och medlemmar är det viktigt att erbjuda en variation både områdesmässigt och prismässigt. – Vi nischar oss inte till vare sig lyx, lågpris eller vissa områden. Det ska passa alla plånböcker, åldrar och smakriktningar hos bospararna i vår bostadskö. Det är vår målsättning och det tycker jag vi har lyckats med riktigt bra.