Helsingborg växer

Kristina MagnussonHelsingborg växer. Under nästa år blir delar av
H+området en byggarbetsplats, Drottninghög byggs
om, Knutpunkten förändras, vårt lasarett byggs ut
och fler stora byggprojekt står i startgroparna.År 2035 ska
Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam
och balanserad stad. För att nå dit – måste vi våga idag.
Välkommen att ta del av vad som händer i Helsingborg under
de kommande åren.

Helsingborg växer
Vi blir allt fler i Helsingborg, i början av året var vi hela 133 000
helsingborgare. Med fler människor kommer kravet på fler
bostäder, fler skolor och bättre infrastruktur. Under året har
flertalet byggkranar kommit på plats runt om i Helsingborg.
Vad är det som byggs och varför är det så viktigt att förtäta
staden samtidigt som vi satsar på parker och naturområden?
Vi vill med den här tidningen bjuda på ett smakprov av allt det
som händer runt om i vårt vackra Helsingborg.

Utveckla det unika
Få andra städer har de förutsättningar som Helsingborg och
regionen erbjuder när det gäller attraktiva boenden- och naturmiljöer,
tillgång till kulturupplevelser, unika stadsmiljöer inklämda
mellan landborg och hav, dynamiskt näringsliv, universitet och
god infrastruktur. Vi måste därför förvalta Helsingborgs unika
värden på samma gång som vi ständigt måste blicka framåt
och utveckla staden. Vi kan inte längre bre ut vår stad utan att
samtidigt förtäta i de områden som tillåter det. Vi ska också se
till att skapa platser där människor kan få andrum och mötas i
sin vardag. Det är en ständig balansgång mellan stora stadsutvecklingsprojekt
och att värna om våra parker eller kanske
bygga en ny lekplats för barnfamiljerna mitt i city.

Det vi bygger idag – blir historia i framtiden
Precis så är det och därför måste vi våga lite mer. Vi måste
flytta fram positionerna och ta plats i historieböckerna. Att ha
en gemensam målbild genom vision 2035 som vi alla kan
sträva mot stärker våra förutsättningar att arbeta för en hållbar
utveckling i Helsingborg. Vi hoppas att du vill vara med
och skapa framtidens Helsingborg tillsammans med oss.

Trevlig läsning!
Kristina Magnusson, Stadsbyggnadsdirektör