Wahlbecksområdet, Här växer framtidens stadsdel fram!

WahlbecksområdetUnder nästa år börjar omvandlingen av
Nya Wahlbecks i Valla. Den befi ntliga
företagsparken kommer att moderniseras
och integreras med 500 nya
välbehövliga bostäder. Målet är att till
2022 ha skapat en modern, hållbar och
kreativ stadsdel som pulserar av möten
mellan företag, Linköpingsbor och studenter.

Nya Wahlbecks siktar mot att bli en testoch

demomiljö med goda möjligheter
för korsvisa samarbeten mellan företagen,
Linköpings universitet och även
boende i området.
Alla som befi nner sig i stadsdelen ska
kunna bidra till den hållbara närmiljön.
Det är egentligen bara fantasin som sätter
gränser när service och tjänster för
dem som bor och verkar i området får
möjlighet att växa fram utifrån kreativitet,
engagemang och den miljöteknik
i framkant som redan idag är något av
Linköpings signum.
– Vårt uppdrag är att tillhandahålla
företagsmiljöer som bidrar till tillväxt.
Nya Wahlbecks har en jättepotential
med sitt läge, den kompetens som redan
fi nns på plats samt de möjligheter
och samarbeten som nästa generation
av parken kommer att inbjuda till, säger
Johan Kristiansson, vd på det kommunägda
fastighetsbolaget Sankt Kors och
tillägger:
– Här fi nns även en viktig växel till,
nämligen just integrationen med de nya
bostäderna. Här samverkar vi nära med
Stångåstaden som ansvarar för exploateringen,
Linköpings universitet, Tekniska
verken och fl era andra intressenter. Det
känns mycket spännande att vara en del
av en utveckling som kommer att gagna
hela Linköping.

Långt innan spaden ens satts i jorden
har företagsparken, som kommer att
utgöra själva hjärtat av området, dragit

blickarna till sig. I våras etablerade ESS,
European Spallation Source, som är
en världsledande aktör inom materialforskning,
sin tillverkning av avancerade
neutrondetektorer här. Dessutom fi nns
fl era andra internationella koncerner
med i projektet för att vara med och utveckla
framtidens intelligenta byggnader
och infrastruktur.

Creo Dynamics befi nner sig i Wahlbecks
Företagspark. De verkar inom områdena
akustik, aerodynamik samt test och utveckling
av smarta material. Vd:n Urban
Emborg menar att en kreativ inramning
är grundläggande för att idéer ska kunna
gro och växa.
– Att vi valde Wahlbecks berodde på
tillgången till goda labbmiljöer. Nu välkomnar
vi parkens fortsatta utveckling
och riktning framåt som känns helt rätt
för oss. Vi tror mycket på närheten till
andra företag som arbetar inom närliggande
fält för gemensamma projekt. Jag
gillar även helheten som planeras med
studenter om knuten och nya bostäder
som kommer att göra hela området mer
levande och kreativt.

Men allt handlar förstås inte om jobb och
tillväxt. Integrerat med företagsparken
byggs cirka 500 bostäder som kommer
att bli klara i takt med att Nya Wahlbecks
växer fram. Det gör att stadsdelen kommer
att leva 24 timmar om dygnet och
innehålla det service- kultur- och fritidsutbud
som krävs. Perfekt för alla som vill
arbeta och leva ett praktiskt, trivsamt
och omväxlande stadsliv i centralt läge.
– Bostäderna kommer att passa både
familjer, den yngre generationen på väg
uppåt och 55-plussare som vill bo och
arbeta centralt, ha bra samhällsserviceSankt Kors Fastigheter AB
och nära till livets goda, säger Fredrik
Törnqvist, vd på Stångåstaden om utvecklingen
av Nya Wahlbecks till en
dynamisk mötesplats för möten mellan
företag, studenter och Linköpingsbor