”Hårt tryck på inflyttningen till Norrtälje”

Norrtälje är en populär kommun,
inte minst närheten till Stockholm
med utvecklad och tät pendeltrafik.
Att bo i Norrtälje är naturligtvis även
ekonomiskt attraktivt i jämförelse
med storstaden.
Det är framför allt två stora grupper
som märks när det gäller inflyttning,
menar kommunens samhällsbyggnadsdirektör
Charlotte Köhler.

– Det är hårt tryck på inflyttningen
till Norrtälje, säger hon.

Varför vill så många flytta till Norrtälje?
– Det finns flera orsaker som jag kan se.
Den ena gruppen är barnfamiljen som vill
lämna en dyrare ort och få närmare till naturen
och den mindre stadens lugn och trygghet.
Den andra gruppen är äldre som kanske
har sitt ursprung i Norrtälje och vill flytta
hem. Vi har ju dessutom en snabb och utvecklad
pendeltrafik med bussar som gör
det enkelt att bo i Norrtälje och arbeta i
Stockholm.

När många flyttar in så krävs
det fler bostäder.
– Ja, vi har satsat på stora omvandlingsprojekt
i stället för utspridd infrastruktur.
Genom att frigöra mark centralt där det tidigare
varit olika typer av småskalig industriell
verksamhet så kan vi dra nytta av befintlig
infrastruktur och samhällsservice.

Förutom privatpersoner som önskar flytta
till Norrtälje, hur är det med företag som
vill etablera sig här?
– Norrtälje är en tillväxtkommun som
välkomnar fler företag som vill flytta hit. Vi
har bland annat öppnat en etableringsgrupp
med representanter från olika avdelningar
där företagare kan gå in och få etableringshjälp
och bästa möjliga service. Vi erbjuder
även att lokalisera lämplig mark för industri
eller småskalig verksamhet.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm