Bättre lärande i trygg skola

Bra lärare och bra arbetsmiljö för
både lärare och elever – en trygg
miljö som ger förutsättningar för
lärande. Så ska Rodengymnasiet
i Norrtälje bli ett självklart val för
kommunens ungdomar, enligt gymnasiets
rektor Jenny Nordström.

Rodengymnasiet är kommunens
enda kommunala gymnasieskola.
Här går cirka 1 200
elever på såväl teoretiska som yrkesinriktade
program. Sammanlagt finns 39
sökbara utbildningsvägar och 20 olika
program att välja mellan. Skolans utbildningar
är uppdelade på tre enheter runt
om i Norrtälje, beroende på vilket program
det handlar om.
En av de viktigaste frågorna för Jenny
Nordström är tryggheten i skolan.
– Trygghet är inte bara skalskydd och
frågor om kameraövervakning, det handlar
lika mycket om den upplevda tryggheten.
Eleverna är här för att lära sig nya
saker, om man inte känner sig trygg är
det väldigt svårt att ta till sig utbildningen,
säger hon.<

Rodengymnasiet håller hårt på nolltolerans
mot kränkningar, diskriminering
och mobbning. Oavsett hur det ser ut i
samhället i övrigt ska skolan vara en frizon
där eleven kan känna sig trygg och
veta att det alltid finns hjälp och stöttning.
– Vi jobbar mycket med relationen till
eleverna, säger Jenny Nordström. Vi har
en ansvarskultur i skolan, och eleverna
ska veta att de alltid är sedda och hörda
och att det alltid finns någon som agerar
om det händer något.
I de återkommande trygghetsmätningarna
som görs på skolorna i Stockholms
län ligger Rodengymnasiet stabilt på ett
bra betyg, så trygghetsarbetet ger effekt.

Vad är det framtida målet för
Rodengymnasiet?
– Att vara det självklara valet för eleverna
i kommunen. I dag väljer ungefär
hälften av de elever som studerar vidare
att plugga på Roden, några väljer friskolorna
i kommunen, andra väljer gymnasier
i andra kommuner. Genom fortsatt
satsning på ett brett utbud av program,
på en trygg och bra arbetsmiljö, bra lärare,
satsning på internationella samarbeten
med andra skolor och länder, hoppas
Jenny Nordström att Rodengymnasiets
ställning ska stärkas ytterligare.

Text: Karin Klarström
Foto: Rosie Alm