Hårt slag när forskningen försvann från Snäckviken Kraftsamling ger nytt liv till Södertälje

Södertälje Science Park och
KTH:s nya campus håller på att ta
form i den norra delen av stadskärnan
i Södertälje. Satsningen
att skapa en samverkansplattform
mellan näringsliv, akademi
och samhälle har gett resultat. I
höst flyttar KTH in i nya lokaler
samtidigt som Science Park ökar
sin utvecklingstakt.

Det här är en unik möjlighet som
öppnat sig, en framtidssatsning
som etablerar Södertälje som
kunskapsstad med fokus på innovationer,
forskning och högre utbildning, säger
Eva Helén, utvecklingsstrateg på Södertälje
kommun, som under flera år deltagit
i utvecklingsarbetet av Södertälje Science
Park.
Att KTH nu i höst dessutom etablerar
sitt nya campus med nya utbildningar,
1 200 studenter och forskargrupper, blir
ett stort lyft i skapandet av det som initiativtagarna
till Science Park visionerade
för bara några år sedan. En levande, kreativ
mötesplats där livskraftiga idéer föds
och där akademi och näringsliv möts, delar
kunskap och levererar resultat.
Grunden till satsningen kom ur den
krismedvetenhet som uppstod efter att
AstraZeneca 2012 beslutade att flytta sin
forskningsverksamhet med 1 000 forskare
från Södertälje. Stora ytor för kontor
och forskning blev plötsligt lediga.

Södertälje kommun samlade då AstraZeneca,
Scania, KTH och fastighetsbolaget
Acturum för att tillsammans hitta en
lösning. Resultatet blev en gemensam
plattform för samverkan för utveckling
och högre utbildning. Ett annat resultat är
att KTH har valt att helt fokusera på hållbar
produktion som är ett styrkeområde i
Södertälje. Parterna har också bildat det
gemensamma utvecklingsbolaget Södertälje
Science Park AB, som ska bli ledande
mötesplats inom hållbar produktion
och produktionsflöden.
Fastighetsägaren Acturum har renoverat
delar av de befintliga byggnaderna i området
och kompletterar nu med en ny byggnad,
Södertälje Science Park:s och KTH:s
huvudentré. En portalbyggnad som är tänkt
att synas på långt håll. White arkitekter som
ritat den imponerande byggnaden har haft
ambitionen att ge staden en symbol, det ska
märkas i Södertälje att kvarteret fått nytt liv.

Själva invigningen av Södertälje Science
Park kommer att ske i januari 2018 och i
samband med den arrangeras Södertälje
Science Week. Men redan nu i höst kommer
de nya lokalerna att fyllas av studenter
och forskare då KTH flyttar in med sin
verksamhet.
– Det känns otroligt roligt att se allt det
här förverkligas. Bakom ligger en massiv
kraftsamling från parterna. Jag tror nog att
vi alla inser att det här kommer att göra
stor skillnad för Södertäljes framtida tillväxt
och utveckling, avslutar Eva Helén.
Text: Per-Åke Hultberg