Här finns Stockholms nöjdaste kunder

NobinaNobinaVARJE DAG pendlar omkring
10 000 personer till
och från Norrtälje kommun.
Merparten till Stockholm och
allt fler med buss. Sedan
Nobina tog över kollektivtrafiken
2011 har antalet passagerare

och nöjda kunder
ökat markant.

SL:s tydliga mål att uppfylla
handlade då om att locka fler
och nöjdare kunder till kollektivtrafiken.
När avtalet under hösten
2016 förlängdes i förtid berodde
det på att Nobina hade lyckats. I
Norrtälje finns nämligen SL-trafikens
absolut mest nöjda kunder inom busstrafiken.
Resandet har dessutom ökat,
exempelvis på pendlarlinjen 676 med
hela 20 procent.
– Vi är väldigt nöjda och glada med
det vi har åstadkommit. Det har varit en
fantastisk resa. Vår utmaning var att få
fler att åka buss och det har vi onekligen
lyckats med. Men vi vill självklart
inte stanna här utan få ännu fler att inse
fördelarna med buss före bil, säger Daniel
Brinck, trafikchef på Nobina.
Mattias Eriksson, affärsutvecklare
på Nobina, lyfter fram samverkan
med Norrtälje kommun och SL som
en nyckelförklaring till bussbolagets
goda och snabba resultatutveckling i
Norrtälje.

– Hittills har det bland annat handlat
om de utmärkta pendlarparkeringarna
som har byggts i anslutning till busshållplatserna.
Den gemensamma marknadsföring
av kollektivtrafiken vi har
riktat gentemot Norrtäljeborna har
också varit betydelsefull.
Men Nobina gör också en hel del
på egen hand för att erbjuda ännu
bättre resor till sina kunder. Företaget
ligger idag i framkant i att utveckla
kollektivtrafiken. Bolaget kör exempelvis
flest elbussar i reguljär linjetrafik
och har Nordens första BRT-linje*,
MalmöExpressen. Det är erfarenheter
vi tar med oss när vi utvecklar
kollektivtrafiken i Norrtälje, berättar
Daniel Brinck.

Nobina har också startat utvecklingsbolaget
Nobina Technology som
verkar i gränslandet mellan digitalisering
och kollektivtrafik. Det handlar
om alltifrån att utveckla digitala
tjänster genom reseplanerare till test
med självkörande fordon. Det vill säga
ny teknologi som på ett eller annat
sätt kommer att komma Norrtäljeborna
till nytta.
– Redan under året ska vi satsa på
bättre service och teknik. Det gäller
dubbeldäckarna på pendlarlinjen 676
som ska få utökad Wifi-kapacitet,
USB-laddare och infotainment-skärmar
genom vilka kunden får viktig
information för att enklare kunna planera
sin resa, säger Daniel Brinck.
Trots att det går alldeles utmärkt
för Nobina står branschen inför en
stor utmaning, nämligen rekrytering
av bussförare. Stora pensionsavgångar
väntas de kommande åren, samtidigt
som det utbildas alldeles för få
förare. Nobina har därför lagt en
långsiktig strategi hur man ska hitta
personer från andra branscher som
vill köra buss, berättar Karin Askerfelt,
ansvarig för rekrytering och utbildning.
– Att arbeta som bussförare har
flera fördelar: arbetsmarknaden ser
bra ut och anställningstryggheten är
stor, lönerna är rimliga och utbildningen
är inte särskilt lång.

Utsikterna för arbete ser alltså goda
ut. Under de kommande åren ska Nobina
anställa cirka 45 förare per år i
Norrtälje. De som redan har ett D-kort
samt yrkeskompetensbevis, YKBanställs.
Företaget utbildar även personer
till bussförare inom Nobinaakademin.
Under utbildningen tar man Dkort
och får sin YKB. Efter genomförd
utbildning slussas de in på vår introduktionsutbildning
för nyanställda.
– Kompetenskraven för bussförare
har förändrats och idag är det ett utpräglat
serviceyrke, men självklart
kommer säkerheten först. Målet är att
våra resenärer får en positiv upplevelse
av att åka buss, avslutar Karin
Askerfelt.
Fotnot: BRT-linje står för Bus Rapid Transit.
Ett fullfjädrat BRT-system är helt trafikseparerat
med planskilda korsningar. Bussarna
har dessutom dörrar på båda sidorna vilket
möjliggör mittplattformar.