Vård för framtiden med Norrtäljemodellen

Vård med NorrtäljemodellenNORRTÄLJE KOMMUNS största arbetsgivare,
vårdbolaget TioHundra, är ett unikt samarbete mellan
kommun och landsting. Nu satsar man på framtiden
genom digitalisering av vården.

En integrerad kvalitetsvård med korta beslutsvägar, rätt resurser för
varje patient och digitala lösningar som både underlättar och effektiviserar.
Hur når man dit? Till att börja med bryter man upp de
vattentäta skotten mellan landsting och kommun, menar vd Peter Graf.
– TioHundra har en struktur som skapar förutsättningarna för att få
vård och omsorg att både fungera effektivt och hålla en hög kvalitet.

Utmaningar att vänta
Framöver väntar utmaningar för vård och omsorg där stora behovsökningar
ska mötas med begränsade resurser. Här får digitaliseringen en viktig
roll, något som Peter Graf brinner för. TioHundra nämns redan idag som en
av de aktörer inom vård och omsorg i Sverige
som ligger i framkant.
Tio100– Modern teknik kan sluta gapet mellan behoven
och resurserna, säger Peter Graf.
Han pekar bland annat på exemplet med de
svårast sjuka – patienter med multiproblematik
och de sköra äldre. Att få till en fungerande kontinuitetsvård
kring dem har hög prioritet. Vård i
hemmet med samordnade vård- och omsorgsinsatser
är ett sätt att undvika onödiga sjukhusinläggningar.
– Många patienter reser långt för att gå på
onödiga läkarbesök. I många fall kan man istället
använda digitala hjälpmedel för att övervaka sin hälsosituation, och
kommunicera med sin läkare via dator, säger Peter Graf.

Mycket händer framöver
TioHundra har redan satsat på flera tekniska lösningar, som både främjar
patientsäkerheten och ökar effektiviteten. På Väddö vårdcentral, till
exempel, används läsplattor där personal har patienternas journaler tillgängliga
vid hembesök.
Digital läkemedelshantering och restaurangpuckar på Norrtälje sjukhus
– som blinkar när patienten är klar på röntgen och ska tillbaka till
vårdavdelningen – är andra exempel.
Norrtälje sjukhus akutmottagning har bland landets kortaste väntetider,
och i äldreomsorgen ger kunderna TioHundra gott betyg. Peter Graf
är nöjd, men säger att det gäller att hålla en fortsatt hög förändringstakt.
– Vi står i en brytpunkt nu och det är viktigt att hänga med.