Friluftsliv och motion för alla smaker

I Värnamo finns goda möjligheter för den som vill komma ut i naturen och motionera. Och det finns mycket att välja på – från enklare promenadstigar till naturområden som erbjuder en mängd aktiviteter.

Text: Anders Post
Foto: Rosie Alm

Det är i närheten av vår egen bostad som 90 procent av vår utevistelse sker, säger kommunens skogsförvaltare och projektledare Joakim Norgren. Vardagsrörelsen gör oss friskare, något som kommunen satsat på de senaste sju åren, bland annat genom att anlägga så kallade rörelsestråk. Här kan man promenera, cykla och jogga eller vara hjulburen. En enkel möjlighet att ta sig ut var man än bor. Osuddenrundan inne i Värnamo är exempel på ett sådant rörelsestråk.

Joakim Norgren menar att anlägga den här typen av enkla stråk kräver en ganska liten investering, och har dessutom låga driftskostnader, men är i högsta grad en investering för hälsan.

Friluftsliv vid vatten är ofta lockande. Här har kommunen de senaste åren skapat mer än tio våtmarker och dammar med kilometerlånga rörelsestråk, där det finns bänkar, viloplatser och vindskydd.

– Finns det inte en sjö i närheten så har vi helt enkelt skapat vatten, säger Joakim Norgren.

Ett exempel på detta är Skräddarbo, ett område som ligger utanför Bor. Här köpte kommunen in mark för att bygga bostäder, men det visade sig att marken inte var lämpligt för bostadsbyggande.

Joakim Norgren tillsammans med projektledaren Keith Johansson från fritidsförvaltningen. Båda är idékläckare och formgivare av våtmarker och flera av kommunens fritidsanläggningar.

– I stället har vi sett områdets potential för rekreation, friluftsliv och motion, säger Joakim Norgren. Det som saknades i området var någonting som lockar förutom en vacker natur. Detta något var vatten. Och nu har vi skapat cirka tiotusen kvadratmeter vattenyta genom att dämma upp och schakta i en grund torvmark. I anslutning till vattnet har vi även byggt ett vindskydd, och i området går en 3,8 kilometer lång mountain­bikebana. Dessutom finns planer på elbelyst motionsspår. 

Joakim Norgren berättar om ytterligare en plats där man skapat våtmarker. Det är i området mellan Stomsjö gård och Mossle, på södra sidan om väg 27. 

– Här anlägger vi ett helt nytt omfattande strövområde, där vi redan skapat två stora våtmarker som tillsammans är 60 000 kvadratmeter, vilket motsvarar ungefär 30 fotbollsplaner. Här finns ett rikt fågelliv och en vacker miljö, bitvis nära Sörsjön. Det blir ungefär två mil rörelsestråk för både hästar, cyklister och flanörer. 

I området placeras fem olika små vindskydd/hus där man kan vila medan matsäcken aväts. Ett av dessa blir två våningar med utsikt över Sörsjön, och som det går att övernatta i.

– Arbetet är inte färdigställt förrän i slutet av nästa år. Men vi hoppas kunna öppna det mesta av anläggningen för Värnamoborna redan till sommaren.

Borgen Outdoor är ett välkänt frilufts­område med en helt annan karaktär än det nya strövområdet söder om Värnamo. Här erbjuds en mängd möjligheter till aktivitet, bland annat motionsspår, slalombacke, cableboardanläggning, bastu och servering.

– Här är det folkliv, fart och fläkt. Till skillnad från Stomsjö gård som blir ett lite vildare och tystare strövområde med olika målpunkter. Till exempel en naturlig källa där man kan dricka vatten, säger Joakim Norgren.

Naturen runt knuten

Vill du hitta till sköna platser att upptäcka tillsammans med familj och vänner? Ladda ned appen Naturkartan. Där hittar du både kända och okända naturpärlor i hela kommunen. Upptäck allt från härliga cykelleder och utsiktspunkter till spännande konst. Naturkartan utvecklas ständigt och nya platser tillkommer.

Se mer på naturkartan.se/varnamo