Fästningsbadet blir ny mötesplats i sommar

Till sommaren kommer Varberg att
kunna erbjuda något helt nytt i
badväg. Det är Fästningsbadet,
som håller på att byggas.
Fästningsbadet med soldäck, badbrygga
och hopptorn ska bli
Varbergs nya mötesplats långt ut
på fästningspiren.
– Det här är ett projekt som vi
haft i planerna ganska länge, men
som nu kommit igång på allvar.
Om allt går vägen blir det invigning
7 juli, berättar stadsträdgårdsmästare
Cecilia Fredriksen.

Västra Vallgatan förnyas med gång- och cykelbana

Västra Vallgatan går från stationen
och utmed järnvägen. Under
vintern har avsnittet från
Lasarettsgatan till Bäckgatan
byggts om. Anledningen är att den
ska bli trafiksäkrare för gående
och cyklister, samtidigt som den
främjar kollektivtrafiken.
– Tidigare fanns gångväg på
varje sida om vägen, men nu finns
även markerad cykelbana som
binder samman cykelstråket söder
om Lasarettsgatan med området
utanför Gallerian, berättar Jimmy
Johansson från hamn- och gatuförvaltningen.
Även de två busshållplatserna
på Västra Vallgatan
har fått en ansiktslyftning i form av
bänkar och väderskydd.
För att få plats med cyklarna
har gatan smalnats av,
vilket ska göra att
hastigheten sänks
för biltrafiken. Vidare
har det planterats en
rad träd mellan
cykelbanan och
körbanan.