NYKVARNS NYA CENTRUM

NYKVARNS NYA CENTRUMNykvarns centrum är idag ett lite mindre ändamålsenligt 70-talscentrum.

I början av 2012 sålde AB Nykvarns bostäder vidare stora delar av vårt centrumbestånd till exploatören Broadgate & Sten dörren Fastigheter.

Den relativt gestaltningsmässigt hårt styrda detaljplanen vann laga kraft i början av 2014. Byggstarten sker i höst och exploatörens nuvarande prognostiserade byggtid ligger på 5–6 år.

Jag är både stolt och glad att vi nu har en exploatör som kommer att investera nästan en miljard i Nykvarns nya centrum. Förutom de cirka 240 nya lägenheterna får vi dessutom ytterligare nya kontors- och handelsytor, vilket borgar för en centrumutveckling med sprudlande aktiviteter under dygnets alla timmar.

Gestaltningen är djärv med en karaktärsbyggnad i ”Kampanilen”, ett landmärke vilket kommer att sätta Nykvarn på kartan. Byggnationerna i övrigt på 4–6 våningar har en småskalighet fångad i olika materialval och färgsättning.

Vi får nu en ny genuin centrumbildning i direkt anslutning till vår tågstation vid Svealandsbanan, vilken klart speglar vår devis ”Nykvarn – ung, vild och vacker!”.

Bob Wållberg, Kommunstyrelsens ordförande