Isfria Hållplatser blir verklighet

Det låter som en dröm att kunna ta
sig fram torrskodd med kollektivtrafiken
även på vintern. Men nu blir det
verklighet. Alla spårvagnshållplatser i
Kunskapsstråket blir snö- och isfria –
och uppvärmda.
– Dessutom är det överskottsvärme
från forskningsanläggningarna
som vi vill använda utan att den går
till spillo, säger Magnus Hjern, programchef
för Hållbara städer vid
Kraftringen.

Alla tjänar på att ha uppvärmda
spårvagnshållplatser. Underhållet
blir i det närmaste obefintligt
eftersom det inte krävs skottning och sandning.
Spårvagnarna kommer inte att slitas
lika mycket eftersom man slipper sanden.
Men gladast kanske ändå resenärerna blir,
som kommer att få ett mer bekvämt resande
med spårvagnen och slipper att riskera
benbrott på isiga hållplatser.
– Lösningen med att använda spillvärmen
från MAX IV och ESS i ett lågtemperaturnät
ökar inte bara trivseln, utan
sparar också in på samhällskostnader
och kostar mycket mindre än med traditionell
teknik, säger Magnus Hjern.
Det är alltså värmeöverskottet från
forskningsanläggningarna
som främst
kommer att användas. Först till att värma
upp de moderna husen i Brunnshög
och därefter är det returvärmen som tas
tillvara i stället för att bara värmas upp
igen. När inte forskningsanläggningarna
kör står Kraftringens ordinarie produktion
i stadens fjärrvärmenät beredd
att backa upp, med sin sedan våren 2018
helt fossilbränslefria och klimatsmarta
produktion.
– Tekniken är inte ny, vi använder den
redan i delar av Dalby. Men nu blir det i
större skala, då även Rydbergs torg och
centrala Brunnshögstorget kommer att
värmas upp av samma teknik, säger
Magnus Hjern.

Nya användningsområden för lågtemperaturnät
finns redan på idéstadiet. Magnus
Hjern har en vision om tropiska parker
där man kan skapa hållbara kretslopp.
Även simhallar och bassänger skulle
kunna värmas upp med tekniken.
– Vi har bara sett början på det här, säger
han.