Fler cyklar bidrar till trivsam stadsmiljö

Flera insatser har gjorts under
de senaste åren för att stimulera
och skapa förutsättningar för resor
med cykel i Katrineholm. Det handlar
om insatser både i det stora
och i det lilla.

Jennie Lind är utredare på Samhällsbyggnadsförvaltningen
och en av
dem som jobbar med frågan om hållbart
resande i Katrineholm. Jennie
menar att det finns flera anledningar
till varför Katrineholms kommun arbetar för
att öka resandet med cykel.
– Det här är en viktig fråga för alla
kommuner. Först och främst handlar det
givetvis om att ge mindre avtryck på miljön.
Cykeln är ett bra och hållbart färdmedel
som många har råd att använda.
När det handlar om korta resor i staden är
cykeln ofta det smidigaste och snabbaste
sättet att ta sig fram.
Jennie poängterar också att fler gående
och cyklister skapar en trevlig och attraktiv
stadsmiljö. Det blir helt enkelt merinbjudande att röra sig i staden.
En tredje och lika viktig anledning att
få fler att cykla och promenera är befolkningstillväxten.
Katrineholm har haft en
stadig tillväxt de senaste åren vilket är
positivt, men det ställer också krav på
smart planering.

– I takt med att befolkningen ökar blir
vi fler människor som ska vistas på samma
yta. Därför måste vi tänka smart när
det gäller framtida trafikströmmar. Då är
cykeltrafik ett bra alternativ eftersom det
tar väldigt lite plats.
Så vad har då gjorts? Den mest tydliga
investeringen är att den gamla genomfarten
genom Katrineholm nu håller på att
omvandlas från trafikled till en inbjudande
stadsgata. Målet är att skapa ett trevligt,
lummigt stråk som är inbjudande för
fler att röra sig på. Bygget pågår för fullt,
en del är redan klart.
– Vi omfördelar yta för att göra plats
för gång- och cykelvägar, grönska och
gemensamma platser att sitta på. Delar av
sträckan blir även lågfartsgata för att lugna
ner biltrafiken och skapa en tryggare
miljö. Om katrineholmarna ska välja att
ta cykeln behöver det vara både smidigt,
trevligt och tryggt.

Den som kommer till Katrineholm med
tåg kan även se en annan investering för
cyklister – kommunens första cykelgarage.
I det låsta garaget finns förvaringsskåp
för hjälmar, laddplats för el-cykel
och automatiska dörrar med rörelsesensorer
vilket gör det enkelt att komma inoch
ut med sin cykel.
– Garaget har varit i princip fullbokat
sedan vi invigde det 2016! Det visar att
katrineholmarna uppskattar bekväma och
säkra cykelparkeringar, säger Jennie Lind.
Är det då fler som cyklar? Ja, det ökar
hela tiden, intygar Jennie. Dels som resultat
av en förbättrad infrastruktur för cyklister,
till exempel bra cykelvägar och nya cykelparkeringar.
Och dels på grund av en allmänt
ökad medvetenhet om cykelns fördelar.
– Fler och fler inser att det är en vinst
att cykla, både för miljön, hälsan och för
att det är smidigt!