Fjärrkyla på frammarsch

E.ON levererar både el och värme till
Norrköpingshushåll och företag. Men också
alltmer kyla.

Norrköpings fjärrvärmenät började byggas ut redan på
1950-talet och består idag av många mil ledningar som
förser Norrköping med miljösmart, effektiv och leveranssäker
värme.
Motsvarande nät för fjärrkyla är inte lika välkänt men ändå
väl utbyggt, främst i stadens centrala delar söder om Motala
ström. I takt med en ökad efterfråga har E.ON ambitionen att
bygga ut fjärrkylanätet.
– Fjärrkyla är på frammarsch. I vårt erbjudande av komfort
och bästa inomhusklimat är fjärrkyla ett utmärkt komplement
till fjärrvärme, säger Carl Johansson, försäljningschef på E.ON
i Norrköping.
Bland stora kunder nämner han universitetet, varuhusen i
city och många kontorsfastigheter. Tillämpningar finns även
för serverhallar och arkiv, där rätt temperatur är ett krav.

Carl Johansson betonar att E.ON ser en stor framtida potential
i just fjärrkyla. Ambitionen är därför att expandera även till norra
sidan av Motala Ström. Därigenom finns möjlighet att kunna
leverera fjärrkyla till kommande utvecklingsområden till följd
av Ostlänken med ett nytt resecentrum som ett exempel.
– Vi har vi redan en pågående dialog med lokala fastighetsägare
i detta område för att hitta bra lösningar. Dessutom finns
ett gott samarbete med både Norrköpings kommun och det övriga
näringslivet. Det gäller hela vårt utbud av energitjänster,
säger Carl Johansson.
För att möta marknadens behov och efterfråga av fjärrkyla
har E.ON genomfört en kapacitetsökning och modernisering
av sin produktionsanläggning. Den levererar idag 100 procent
förnybar fjärrkyla med en mycket hög verkningsgrad, som
också är smart anpassad för att ta tillvara frikylan från vattnet
i Motala ström.
– Det är otroligt spännande och roligt att verka i Norrköping
just nu eftersom det händer så mycket. Staden växer och vi
känner ett stort ansvar och vilja att erbjuda
hållbara energilösningar. Andelen kommersiella
lokaler ökar det är framförallt där vi
ser en stark tillväxtpotential för fjärrkyla,
avslutar Carl Johansson.