Händelö Eko-industriella park ETT AV VÄRLDENS MEST EFFEKTIVA ENERGISYSTEM

Grannar som samarbetar för ett
hållbart Norrköping. Ja det kan man
verkligen tala om när det gäller den
Eko-industriella park som växt fram
på Händelö med E.ON och Lantmännen
Agroetanol som initiativbärare.

Tillsammans har de utvecklat ett av
världens mest effektiva energisystem
som nu uppmärksammas stort över hela
världen, säger Mats Eklund, professor i
industriell miljöteknik vid Linköpings
universitet.
Grundtanken i samarbetet är att ett
företags överskott blir till insatsvara hos
grannföretaget. All energi och allt ”spill”
i respektive verksamhet utnyttjas maximalt
i så många led som möjligt.
– Det är vårt bidrag till klimatomställning
och ett hållbart samhälle, säger
Jonas Lind, produktionschef för E.ON
Energilösningar på Händelö.
Professor Mats Eklund menar att båda
parterna, med sina olika kompetenser och
med stort engagemang, skapat en global
förebild för hållbara industrier med ambition
att bidra till grön omställning och
minskad klimatpåverkan. Inte minst att
göra upp med det fossila systemet inom
transportsektorn, som är en av de största
miljöbovarna.

Det normala inom industrin annars är
att var och en jobbar för sig och löser sina
olika miljöutmaningar. Här sker ett förtroendefullt
nätverkande utifrån lokala
förutsättningar, en samverkan som även
leder till innovationer och tillväxt på kommersiell
bas.
– Resultatet är att både Lantmännen
Agroetanol och E.ON uppnår ett högre energiutbyte
och större klimatnytta än vad
de olika verksamheterna skulle kunna
uppnå på egen hand, säger Mats Eklund.
Startskottet till det som minst sagt
lyckade samarbetet kan sägas vara Lantmännen
Agroetanols etablering på Händelö
2001. Att vilja ha E.ON som närmaste
granne var ingen tillfällighet.
Händelöverket är en av Sveriges största
kraftvärmeanläggningar. Bränslet är
till cirka 95 procent förnybara biomaterial
– samprodukter från skogen – och
återvunnet avfall. Det som produceras
och levereras är el, ånga och fjärrvärme,
som motsvarar hela den mängd el och
fjärrvärme som Norrköping förbrukar
och den processånga som Lantmännen
Agroetanol var ute efter.
– Vi är helt beroende av processånga
för att kunna tillverka drivmedelsetanol.
Det är själva motorn i vår fabrik, förklarar
Jan Mauritzon, vd för Lantmännen
Agroetanol.
Han berättar att det började som en etanolfabrik
för drivmedel, med spannmål
från Östergötland som råvara. Det är visserligen
fortfarande en stor och viktig del
av verksamheten, men idag är begreppet
bioraffinaderi betydligt mer rättvisande.
Det vill säga en fabrik som förädlar biologisk
råvara till flera förnybara produkter.
I dagsläget lika delar bränsle, djurfoder
och kolsyra – och mer är på gång.
– Det har på flera sätt varit en tuff resa,
men nu ser vi att det vi hela tiden trott
bär frukt. Vi har satsat på effektiv och klimatsmart
teknik och sett till att ta tillvara
spannmålsetanolens alla samprodukter.
Och det är ingen tvekan om att vi idag
tillverkar etanolprodukter med världsledande
klimatprestanda, något som marknaden
verkligen nu skriker efter, säger
Jan Mauritzon.

Bland annat bidrog etanoltillverkningens
ökade behov av processånga 2008 i
sin tur till att E.ON valde att storsatsa
i ytterligare en kraftvärmepanna, som
stod färdig 2010 Med en investering på 1,5
miljard kronor. För Lantmännen Agroetanol
handlade det om en tredubbling av
produktionen.
– De är idag vår enskilt största värmekund.
Vi driver på varandra att vara
i världsklass i våra olika verksamhetsområden,
säger Jonas Lind, som inflikar
att Handelöverket och övrig produktion i
Norrköping kommer att leverera 100 procent
återvunnen och förnybar energi 2025.
Tillsammans har de båda grannföretagen
alltså utvecklat ett energisystem
i världsklass. Men de är inte ensamma.
Flera andra ekoindustrier, som AGA och
Svensk Biogas, är viktiga kuggar i det
som nu går under namnet Händelö Ekoindustriella
park. Dessutom ingår Norrköpings
kommun och givetvis regionens
lantbrukare i kretsloppet.

Att det unika samarbetet väckt stor
uppmärksamhet är inte direkt förvånande.
Framförallt inom universitets- och
forskarvärlden. Studiebesök ute på Händelö
är också vanliga, både av forskare och
politiker.
– Vi har haft delegationer från både
Kina och Kenya. Och vi har haft besök av
regeringskansliet ett flertal gånger. Alla
talar om klimatomställningen. Vi gör det
nu, betonar Jonas Lind.
Att ett stort industrisamarbete växt
fram på just Händelö, som ju med sitt eklandskap
är ett skyddat Natura 2000-område,
är även intressant ur ett symboliskt
perspektiv, menar Mats Eklund.
– Det visar att en modern industrimiljö
kan vara en del av naturen. Industri är
inte längre liktydig med smutsig och miljöfarlig.
Här finns en samklang med natur
och rekreation med få motsvarigheter i
världen.