En stor portion kultur, tack!

DEN FRIA KULTUREN är grunden
för att människan ska växa inifrån.
Kulturen är grunden för ekonomisk
tillväxt och demokrati. Och den ska
jämställas med annan infrastruktur.
– Kulturen mår inte bra av att
klåfingriga makthavare är inne och
försöker styra innehållet i den. Kulturen
måste vara helt fri, säger Peter
O Ekberg, kulturchef i Oskarshamns
kommun.

Oskarshamn är en stad som traditionellt
har präglats av sin tillverkningsindustri
och kulturen har haft
en mer undanskymd plats – eller kanske
snarare varit som grädden på moset. Sedan
sin allra första dag som kulturchef i oktober
2016 har Peter O Ekberg arbetat för att vända
på perspektivet.
– Bra och dålig konst, ond eller god kultur.
De här gränserna kan bara bestämmas
av den utövande konstnären, oavsett om det
är en filmare, musiker eller kanske en författare.
Värdet uppstår när betraktaren möter
kulturen. Vi kan antingen gilla eller inte gilla,
stöta bort eller omfamna. Men vårt möte
med kulturen bildar oss och får oss att växa
som människor, säger Peter O Ekberg.
Hans tankar står inte ensamma, utan har i
allra högsta grad stöd i aktuell tillväxtforskning.
Vid riksmötets öppnande höll Jonna
Bornemark, professor i filosofi, ett omtalat
anförande i Storkyrkan med orden: ”Kulturen
är inte ett samhälles grädde på moset, det är
själva tallriken som samhället ligger på”.
Även professor Charlotta Mellander, en
av Sveriges främsta experter på regional utveckling,
sällar sig till den kören. Hennes
forskning visar att en stads tillväxt aldrig
enbart kan bygga på ett starkt näringsklimat.
Tillväxten är lika beroende av kreativa
människor och att platsen i sig är attraktiv.
En attraktiv plats erbjuder en attraktiv livsstil.
I en sådan stad vill människor bo.
– När människor är stolta över sin stad
och känner att det är högt i tak, då skapar vi
i förlängningen ett starkt varumärke.
Kommunen, orten och platsen blir då lockande
för både enskilda medborgare och företag.
Där folk mår bra, dit vill andra också,
säger Peter O Ekberg.
Och han har fått kommunens öra. Även
om det första halvåret kändes trögt då han
försökte få gehör för sina tankar om den fria
kulturen, så har utvecklingen accelererat i
Oskarshamn de senaste åren.

Den hyllade musikfestivalen Latitud 57
är inte längre ensam som publikmagnet. Nu
finns Kulturnatten som lockar man ur huse,
Kulturbussen fylld av litteratur och kultur,
nu finns Sommartorget som drar besökare
från hela regionen under sommarkvällarna,
nu finns Oskarshamnsfesten. Barnkultur,
Blues-caféer och talk shows har lockat stor
publik. Museer och bibliotek har fått en
uppfräschning.
Stefan H Lindén, oskarshamnare och skapare
av den uppmärksammade ungdomsserien
Eagles som sänts på SVT, menar att
kulturlivets uppsving har bidragit till att
man kunnat förlägga serien till Oskarshamn,
som nu blinkar allt starkare på kartan.
Men för att kulturen ska vara tallriken
som samhället ligger på, så krävs kunskap
och förståelse för alla de värden och effekter
kulturen representerar. Aktivt deltagande eller
passivt mottagande av kulturupplevelser
är lika värdefulla för själens välmående, menar
Peter O Ekberg.
– Dessutom är den fria kulturen en förutsättning
för vår demokrati. Varje inblandning
– om än i all välmening – blir lätt till
propaganda och därmed demokratiska övertramp
och i värsta fall totalitära statsskick,
säger Peter O Ekberg.

Text: Cecilie Östby
Foto: Attraktiva Oskarshamn och
Roger Carlsson