NYA MÖJLIGHETER I SKOLA OCH OMSORG MED DIGITALA LÖSNINGAR

ÄR DEN BÄSTA lösningen för
skolan att ha klassrum med traditionell
undervisning? Eller finns
det andra alternativ som är bättre
både för elever, medarbetare och
vårdnadshavare? Alternativ som
är mer kostnadseffektiva, där
eleverna faktiskt lär sig mer och
vårdnadshavarna har ännu bättre
möjligheter till delaktighet?

Daniel Ahlqvist är chef för Digital
Utveckling i Luleå kommun och
har som uppgift att se på olika
digitala lösningar som kan utveckla hela
verksamheten, exempelvis inom skola
och omsorg.
– Vi måste börja våga visionera och
tänka fritt och lämna vår komfortzon
för att klara morgondagens utmaningar
i skola och omsorg. En del av lösningen
kan vara digital, säger han.
Vi använder alltfler digitala tjänster
för att lösa våra bankärenden och myndighetsärenden.

Digitaliseringen och effektiviseringen
är också i full gång i Luleå kommun
och medborgarna erbjuds löpande nya
lösningar. Anmälan till simskola har
gått från långa telefonköer och pappersblanketter
till en för vår tid normal
digital lösning. De som köar till en tomt
inom Luleå kommun får erbjudanden
digitalt och kan dessutom betala direkt
för köplatsen i lösningen utan krångel
med fakturor.
– De små förändringarna vi gör blir
nycklar till de stora förändringarna. Vi
som invånare vill kunna göra samhällstjänster
på våra egna villkor och slippa
sitta i långa telefonköer, säger Daniel
Ahlqvist.
Nu ser också Luleå kommun över
hur digitala lösningar kan effektivisera
skola och omsorg för att göra det bättre
och mer individanpassat – och billigare.

Lärare använder mycket tid till administration.
Ett exempel är prov. I dag
hanteras alltfler prov digitalt och rättas
automatiskt. Det sparar tid. Men Daniel
Ahlqvist tror att vi i framtiden kan slippa
ha prov över huvud taget.
– Snart finns det digitala läromedel
som läser av och kan anpassa sig efter
elevens kunskaper. Om femmans multiplikationstabell
sitter, kan man öva
mer på sjuans. Om eleven ofta stavar
fel på ett ord, dyker det oftare upp för
repetition än ord som eleven redan stavar
rätt på. Redan i dag kan vi på ett
helt nytt sätt stötta elever med läs- och
skrivsvårigheter med ny teknik. Frågan
är om vi i framtiden ens behöver ha
prov i skolan när vi har den här typen
av hjälpmedel som mäter och analyserar
elevens resultat löpande, säger han.
Redan nu finns universitetsutbildningar
på distans och Daniel Ahlqvist
är inte främmande för att det även
skulle kunna erbjudas för lägre åldrar.
– När det är brist på behöriga lärare
vore det kanske klokt att använda resurserna
mer effektivt om läraren undervisade
i flera klasser samtidigt och varje
elev kunde ha tillgång till undervisningen
när som helst och vid flera tillfällen.
Både distansundervisning och så kallade
flippade klassrum testas redan i dag av
kommuner. Speciellt praktiskt vore det i
Norrbotten där vi har långa reseavstånd,
och här testas det redan i dag, säger han.

Många tänker sig att skola och omsorg
blir opersonlig om en dator ska ta över.
Men Daniel Ahlqvist menar att det i
många fall blir tvärtom, mer tid för
personliga möten.
– När ny teknik kommer måste vi
prova oss fram. Det blir en omställning
som kan kännas utmanande för människor.
Där måste vi vara ödmjuka. Men
utmaningarna med demografi, ekonomi
och kompetensförsörjningen inom
offentlig sektor är tuff och vi måste hitta
effektivare nya arbetssätt. Bara för
att det är nytt är det inte automatiskt
sämre. Målet är självklart att hitta lösningar
som är bättre för oss invånare,
säger Daniel Ahlqvist.

Text: Cecilie Östby
Foto: Bo Henry Pettersson