Det är här det händer! Det händer mycket i Oskarshamn!

I NÄRINGSLIVSCHEFEN Johanna
Wihls vision är Oskarshamn ett centrum
för energi år 2030: Fler spetsföretag
och en större befolkning.
Oskarshamn sjuder av liv och är en
välkomnande stad som kan erbjuda
arbetstillfällen och livskvalitet.
– Vi vill växa, säger Johanna Wihl.

Faktum är att visionen inte bara är önsketänkande.
Resan har redan påbörjats
med en stadig befolkningsökning
och etableringar som står på kö.
Många tänker på Oskarshamn som en industriort
med flera stora företag som sysslar
med traditionell tillverkningsindustri. Företag
som ABB, SAFT, Scania, PressKogyo och
Oskarshamns kärnkraftverk (OKG) är några
av många stora arbetsgivare. Oskarshamn är
en stark jobbmotor i regionen. Varje dag
pendlar cirka 3 700 personer hit för att arbeta.
När OKG, som alltid har ansetts som en
väldigt trygg arbetsgivare, beslutade att
stänga ner två av tre kärnkraftsreaktorer, skakades
kommunen därför om. Omkring 600
jobb försvann och ett stort antal underleverantörer
påverkades. Men i krisen föddes en
kreativitet och en drivkraft till en attitydförändring.
Och förändringen är högst påtaglig.
– Många av företagen som var underleverantörer
till OKG har klarat omställningen
bra och har ställt om mot nya marknader.
Det syns till exempel genom att Oskarshamnsborna
blivit mer stolta och rakryggade,
säger Johanna Wihl.

Så vad består förändringen av?
– Framförallt handlar det om att vi var och
en har insett att om vi ska lyckas, måste vi
göra det tillsammans. Ingen pekar på någon
annan om att ta ansvar, utan vi hjälps åt, säger
Johanna Wihl.
Företag som vill etablera sig i Oskarshamn
får all hjälp de önskar. Ett etableringsråd erbjuder
hjälp med lokaler, mark, nätverk och
affärsutveckling.
Det verkar som att strategierna fungerar.
Flera stora kedjor har etablerat sig – främst
handels- och matvarukedjor – och fler är på
gång in. Det ger starka signaler om att
Oskarshamn är en tillväxtmarknad.
– Vi för redan nu dialog med flera intressenter
för vår nya verksamhetsmark utmed
E22, vilket känns väldigt positivt. Samtidigt
har vi framgångsrikt under flera år jobbat
med att levandegöra vår stadskärna både vad
gäller etableringsstrategier, utveckling av
miljöer och uppskattade evenemang och har
också sett en ökning i vårt handelsindex, säger
Johanna Wihl.

Idéer saknas inte. Och entreprenörer som
har idéer är mycket välkomna till Oskarshamn
för att förverkliga dem. En relativt outnyttjad
bransch är besöksnäringen. Oskarshamn har
en fantastisk skärgård som i stort sett är orörd.
– Tänk att kunna erbjuda en ö till en entreprenör
som vill investera och skapa en
publik plats, en turistattraktion. Vi har en
fantastisk skärgård. Vi har en fantastisk
hamn. Varför inte ha en Hurtigruten längs
med vår kust, som den som finns i Norge?
säger hon.

Text: Cecilie Östby
Foto: Dzenana Basic