Fritidsgården ger trygghet i tillvaron

Nuri Akpinar är fritidsledare på Bäckby fritidsgård, som arrangerar en rad aktiviteter för ungdomarna i Bäckby.

Som fritidsledare på Bäckby fritidsgård är Nuri Akpinar högst delaktig i stadsdelens utveckling. Han var tidigare administratör inom idrottsrörelsen, men känner nu stor tillfredsställelse i den nära kontakten med barn och ungdomar.

Fritidsklubben har öppet för barn i årskurs 4–6 på eftermiddagarna, och Fritidsgården för 13–18-åringar på kvällstid. Här finns en rad aktiviteter, som pingis, biljard, dans och musikskapande i studio.

– Det brukar vara omkring 25–30 barn som kommer till Fritidsklubben, säger Nuri Akpinar. Vi arrangerar också utflykter, och varje tisdag är det bad. Många barn i området kan inte simma. Till fritidsgården och Fritidsklubben kommer barn och ungdomar och hittar en gemenskap. Framförallt i sportaktiviteterna är det en stor blandning av ungdomar med olika bakgrund som deltar.

Han framhåller fritidsgårdens och Fritidsklubbens mycket viktiga roll.

– För vissa som har jobbiga hemförhållanden är den en oas, den tryggaste platsen. Vi hjälper också till med läxläsning och annat för dem som behöver.

Nuri Akpinar har en optimistisk syn på Bäckby och ser klara förbättringar. Nya Bäckby Idrottspark är en fin arena, fotbollen lockar både tjejer och killar, och sporten är en viktig plattform för framtiden.

– Vi vill fostra goda samhällsmedborgare, säger han. Vi jobbar mycket med relationsskapande. Det gäller att få barn och ungdomar att inse att Sverige är ett fantastiskt land att leva i, att möjligheterna till utbildning och jobb finns där för dem som vill.

Det är ett synsätt som Maria Lindelöf delar. Hon är projektledare för Mimers arbete för socialt hållbar utveckling och understryker särskilt skolans betydelse. Hon talar om de stora skillnaderna i ekonomisk standard mellan olika grupper. Ojämlika uppväxtvillkor, diskriminering och ökande klyftor i samhället präglar både barn och vuxna och får ödesdigra konsekvenser för samhällsgemenskapen. För många har det blivit norm att leva på olika former av stöd, och det präglar även barnen.

– Men vi kan ändra detta, vi kan hjälpa människor till en hållbar egenförsörjning, vi måste bara bli mer kreativa, säger hon. Den sociala problematiken finns även inom människor i form av attityder och värderingar. Det behövs positiva förebilder.

Maria Lindelöf anser att för att rå på fördomar och segregation måste männi­skor komma ut och träffa andra än den närmaste kretsen. I planeringen av det nya Bäckby har mötesplatser och aktiviteter stor betydelse. Omdaningen betyder förhoppningsvis tillskott av energi och framtidstro i en stadsdel som redan nu har många positiva sidor.

– Människor som bor på Bäckby vill bo kvar, säger Maria Lindelöf.

Text: Anders Mathlein
Foto: Rosie Alm