En bank nära dig i ett växande Falun

Att det alltid ska finnas ett tillgängligt
Handelsbankskontor i Falun kan kunderna
lita på. Handelsbanken följer därmed
inte andra storbankers strategi att
lägga ner så många kontor som möjligt.
Närvaron på den lokala marknaden bidrar
till Faluns utveckling och tillväxt.

Det är ingen slump att Handelsbanken alltid ligger
i topp vid undersökningar av kundnöjdhet. Det är
heller ingen slump att banken år efter år utses till
Årets affärsbank och Sveriges småföretagarbank,
enligt Finansbarometern.
– Det handlar om att vara närvarande på den
lokala marknaden, på så sätt kan vi bidra till Faluns
utveckling och tillväxt, säger Henrik Ragnarsson,
som är chef för Handelsbanken i Falun.
Henrik Ragnarsson har trettio års erfarenhet av
arbete i Handelsbanken på olika platser i landet. I
Falun har det blivit sex år där han lärt känna Faluns
”själ” och många av företagarna i kommunen.
– De flesta större banker lägger ner sina kontor
och satsar på digitala system där kunden ska göra så
mycket som möjligt själv. Även vi har förstås ett
komplett digitalt erbjudande, men vi tror på det
personliga mötet – om du ringer till oss får du tala
med mig eller någon av mina medarbetare, inte något
anonymt call-center.

Handelsbanken är den bank som har flest kontor
i landet. På Falukontoret finns 14 kompetenta
medarbetare som har mandat att fatta egna kreditbeslut
– allt enligt Handelsbankens strategi om decentralisering.
– Även om vi tar våra egna beslut så har vi ju
storbankens hela kompetens i ryggen, säger Henrik
Ragnarsson. Det innebär att vi klarar de mest komplexa
frågorna, och kan även hjälpa företag med
utlandsverksamhet.

Ytterligare en effekt av den lokala banken är låga
kreditförluster.
– Det beror på personliga sunda relationer med
kunderna, säger Henrik Ragnarsson och exemplifierar
betydelsen av närheten till kunderna med
Kyrktornsprincipen: ”Man ska inte lämna krediter
till ett område som är större än man kan överblicka
från kyrktornet”.
– I byn kände man varandra och visste vem man
lånade ut till. Och den principen håller fortfarande
i grunden, även om vi i dag inte klättrar upp i några
kyrktorn, säger Henrik Ragnarsson, som även
betonar bankens breda kompetens när det gäller
försäkringar – från privata försäkringar till tjänstepensioner.
Vi har helheten och bredden där vår utgångspunkt
alltid är kundens behov.
– Finansiell rådgivning och placering, så kallad
Private Banking, är också sådant som jag tycker vi
är väldigt bra på, säger Henrik Ragnarsson. Och
det är egentligen självklart – vi ska vara nummer ett
i Falun och en del i den expansiva fas som jag känner
att Falu kommun är inne i.