ÅF växer snabbt för Umeås framtid

Med stor sannolikhet har du varit i
kontakt med ÅF mycket mer än vad
du tror.
Gamla anrika ÅF är i dag ett av
Europas största teknikkonsultföretag
som varje år genomför projekt som
formar en bättre framtid i mer än
hundra länder. I stort som smått.
Från självkörande bilar och hållbara
energilösningar till att du har dricksvatten
hemma i lägenheten.

ÅF har en lång historia, växer oerhört
snabbt och är i dag inriktade på kvalificerade
tjänster och lösningar för industrins
processer, infrastrukturella projekt och
utveckling av produkter och IT-system.
Det handlar om att utveckla hållbara och
energieffektiva lösningar, skapa framtidens
attraktiva städer och samhällen, uppdrag
inom olika energislag, utvecklingsprojekt
för industrin och mycket mer.
Under de senaste fem åren har företaget
växt från 350 till drygt 1 000 medarbetare
i Norrland, och i Umeå har antalet
medarbetare ökat från 15 till 80 under
samma period.
– Vi växer fort i Umeå. I dag är vi 80
kunniga teknikkonsulter med en gedigen
och samlad kunskap. Redan innan året är
slut tror jag att vi är 100 konsulter i
Umeå, säger Sasha Miladinovic sektionschef
för ÅF:s industriella verksamhet i
Umeå.

ÅF är ett internationellt teknikkonsultföretag
som verkar inom energi, industri
och infrastruktur. Arbetar du på ÅF blir
du en del av ett stort, prestigelöst och diversifierat
team med ÅF:s 9 600 medarbetare
i ryggen. För att realisera morgondagens
miljöer arbetar ÅF hela tiden med
att koppla ihop olika specialister inom
olika kompetenser för att skapa nya innovativa
helhetslösningar.
Förutom kunnandet hos varje enskild
medarbetare, är det den kollektiva och
sammantagna kunskapen inom hela ÅF
som kommer varje uppdrag och varje
kund tillgodo. När ett uppdrag ska lösas
finns en bank av referenser som ÅF byggt
upp under många år där tidigare beprövade
lösningar finns dokumenterade.
Genom att återanvända erfarenheten och
de hållbara lösningar som tidigare tagits
fram fås mer effektiva, långsiktiga och
lönsamma lösningar.
– Genom att samordna kompetens och
resurser, både på lokalkontoret och inom
hela ÅF, har vi ett försprång när det gäller
att hjälpa våra kunder på ett beprövat och
kostnadseffektivt sätt. Det finns egentligen
inget vi inte har erfarenhet av, säger
Folke Sandberg som är regionchef för
samhällsbyggnad.
– Bokstavligen, vill en kund utveckla en
produkt, bygga en fabrik eller utveckla en
stadsdel eller region så har vi resurser att
realisera hela uppdraget och överlämna en
fungerade och hållbar lösning oavsett
bransch, poängterar både Folke och Sasha.
En promenad genom kontoret i Umeå
visar upp en mängd pågående arbeten.
Uppfinningar, skisser och ritningar.
Alltför omfattande och högteknologiska
för att kunna redogöras för på den här sidan,
men det handlar om geotekniska undersökningar,
projektering av en vattenpumpstation
900 meter under markytan,
tekniska beräkningar av axeltrycket på en
järnvägsvagn, planering och projektering
av Norrbotniabanan, diverse maskinkonstruktioner
och miljöutredningar för att
nämna några. Komatsu, GE Healthcare,
Ålö, Volvo, Trafikverket, Vakin, Umeå
Energi och mängder av småföretag och
start-ups. Stora som små, alla är de kunder
hos ÅF.

När Sveriges young professionals förra
året röstade fram sin drömarbetsgivare i
Universums Karriär Barometer toppade
ÅF rankningen bland civilingenjörer. En
bekräftelse som är guld värd för ÅF:s ambition
att rekrytera, inspirera och utveckla
de bästa talangerna i branschen.
– Vi har en företagskultur som är öppen,
långsiktig och prestigelös. Vi brinner
för teknik, är lagspelare och vi jobbar
ständigt med att stärka våra medarbetare.
Därför investerar vi en hel del i både professionell
och personlig utveckling för
varje individuell konsult. Inte minst genom
ÅF Academy, vår egen utbildningsväg,
berättar Folke Sandberg.
Förra hösten anordnade ÅF ett branschevent
”UMEÅFORMAR 2050” med flera
av stadens framträdande profiler inom näringslivet
som talare. Det var en uppskattad
och välbesökt träff där fokus låg på Umeås
framtid och hur staden ska växa och bli
200 000 invånare senast år 2050.
– Alla är vi eniga om målet, och det är
tillsammans som vi kan bryta ner det på
en mer vardaglig nivå att lösa. Var ska folk
jobba? Vem ska bo i de nya bostäderna?
Vad vill vi med industri- och universitetsstaden
Umeå? säger Folke Sandberg.
– Som växande kunskapsföretag vill vi
vara delaktiga i stadens utveckling, därför
är det naturligt för oss att tillsammans
med de viktiga krafterna i näringslivet
bidra i utvecklingen och vara delaktig i
hur Umeå ska se ut i framtiden, avslutar
Sasha Miladinovic.